Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Japonsko zintenzívňujú spoluprácu 

EÚ a Japonsko v rámci svojho druhého zasadnutia Rady pre digitálne partnerstvo v Bruseli opätovne potvrdili význam svojho strategického partnerstva na podporu spoločných hodnôt a vízie digitálnej transformácie, ktorá kladie do centra pozornosti ľudí a rešpektuje základné práva.

Partnerstvo zahŕňa polovodiče, vysoko výkonnú výpočtovú techniku a kvantový výskum. V oblasti polovodičov sa EÚ a Japonsko rozhodli zriadiť tím odborníkov, ktorý vypracuje výskumný program na vykonávanie memoranda o spolupráci v oblasti polovodičov z júla 2023. Pripravujú tiež administratívne dojednanie na podporu výmeny informácií o schémach verejnej podpory.

EÚ a Japonsko budú pokračovať v spoločnej práci v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a určili tiež hybridné aplikácie a prípady využitia kvantovej a počítačovej techniky, s ktorými budú ďalej spolupracovať. Zvážia témy spoločných projektov v oblasti základného výskumu v kvantovej oblasti. Obaja partneri tiež skúmajú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane noriem a spôsobov riešenia nedostatku zručností.

 

Viac informácií:

EU and Japan advance joint work on digital identity, semiconductors, artificial intelligence

 

Zverejnené 09.05.2024, slord