Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a krajiny západného Balkánu posilňujú spoluprácu v oblasti výskumu, inovácií, vzdelávania, kultúry, mládeže a športuDňa 6. októbra 2021 na samite EÚ – západný Balkán predstavitelia Európskej únie a jej členských štátov spolu s lídrami krajín západného Balkánu predstavili „Program pre západný Balkán v oblasti inovácií, výskumu, vzdelávania, kultúry, mládeže a športu“, komplexnú dlhodobú stratégiu spolupráce Európskej únie a krajín západného Balkánu.

Bude podporovať vedeckú excelentnosť, ako aj reformu vzdelávacích systémov v regióne, vytvárať ďalšie príležitosti pre mladých ľudí a pomáhať predchádzať úniku mozgov.

Západný Balkán otvorí tieto príležitosti študentom, výskumným pracovníkom, inovátorom a kultúrnym subjektom, aby získali prístup na nové trhy, stali sa konkurencieschopnejšími a budovali udržateľnú prosperitu.

Prostredníctvom zvýšených investícií do výskumu, vzdelávania, kultúry, mládeže a športu prispeje program pre západný Balkán a jeho navrhované opatrenia k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju a spolupráci v regióne.

Celý článok nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 13.10.2021, slord