Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Nový Zéland úspešne ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont EurópaEurópska komisia a vláda Nového Zélandu uzavreli vo Wellingtone rokovania o pridružení Nového Zélandu k programu Horizont Európa. Očakáva sa, že k podpisu dohody o pridružení dôjde v roku 2023 po ukončení všetkých potrebných validácií na oboch stranách. Očakávame preto, že od roku 2023 sa budú môcť výskumní pracovníci a organizácie na Novom Zélande zúčastňovať na II. pilieri programu Horizont Európa, čo je najvýznamnejšia a najväčšia časť spolupráce, ktorá sa zameriava predovšetkým na spoločné globálne výzvy: ide o oblasti v oblasti klímy, energetiky a mobility, digitálnych technológií, priemyslu a vesmíru, zdravia a ďalšie.

Pridruženie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie je najužšou formou medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky medzi Úniou a krajinou mimo EÚ. Túto formu spolupráce Únia tradične ponúkala krajinám v jej geografickej blízkosti. Pridruženie umožní novozélandským výskumníkom a organizáciám zúčastňovať sa na programe za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ.

Dohoda s Novým Zélandom bude prvým pridružením vysoko industrializovanej krajiny mimo Európy k hlavnému programu Únie pre výskum a inovácie.

Pozadie
Oficiálne vzťahy medzi EÚ a Novým Zélandom v oblasti výskumu a inovácií sa datujú od roku 2009, keď bola podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti vedecko-technickej spolupráce. Táto dohoda odvtedy poskytuje všeobecný rámec spolupráce a slúži ako fórum pre pravidelné diskusie o prioritách výskumu a oblastiach spoločného záujmu.

Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácií je strategickou prioritou Komisie. Asociačná politika podporuje „Globálny prístup k výskumu a inováciám“ a opätovne potvrdzuje záväzok Európy k úrovni globálnej otvorenosti, ktorá je potrebná na dosiahnutie excelentnosti, združovanie zdrojov na rýchlejší vedecký pokrok a rozvoj živých inovačných ekosystémov.

Viac informácií:

Zverejnené 4.1.2023, slord