Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ a Thajsko podpísali partnerstvo pre spoluprácu v oblasti hraničného výskumu9. septembra 2022 sa začala nová iniciatíva medzi Európskou úniou a Thajskom, ktorej cieľom je podporiť spoluprácu medzi poprednými thajskými výskumníkmi a príjemcami grantov Európskej rady pre výskum (ERC) a ich tímami. Tento spoločný program je prvým svojho druhu zameraným na výskumných pracovníkov v Thajsku. Bude podporovať spoluprácu medzi thajským programom-Riadenie v oblasti ľudských zdrojov a inštitucionálneho rozvoja, výskumu a inovácií (PMU-B) Národnej rady pre vysokoškolské vzdelávanie, vedu, výskum a inovačnú politiku a ERC.

Program je otvorený pre špičkových výskumníkov podporovaných PMU-B. Uľahčí im dočasnú účasť vo výskumných skupinách ERC v podobných oblastiach výskumu alebo na témach spoločného záujmu. Takéto jednorazové alebo viacnásobné výskumné pobyty môžu byť krátkodobé alebo dlhodobé. Toto opatrenie je súčasťou globálnej stratégie ERC, ktorej cieľom je vytvoriť z Európy centrum pre výskumné talenty.

Pozadie

ERC je hlavnou európskou organizáciou financujúcou výskum posúvajúci hranice poznaného. Podporuje tvorivých výskumných pracovníkov akejkoľvek národnosti a veku pri realizácii projektov v celej Európe. Cieľom je prilákať špičkových výskumníkov z celého sveta, práve vďaka grantom. Doteraz získali finančné prostriedky ERC dvaja thajskí štátni príslušníci.

ERC vedie nezávislý riadiaci orgán, vedecká rada. Celkový rozpočet na roky 2021 až 2027 predstavuje viac ako 16 miliárd eur, a to v rámci programu Horizont Európa, za ktorý zodpovedá európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel.

Viac informácií nájdete na:

Zverejnené 16.9.2022, slord