Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ sa bude viac angažovať za ekologickejšiu, mierovú a prosperujúcu ArktíduVysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európska komisia dňa 13. októbra 2021 predstavili oznámenie o zvýšení angažovanosti EÚ za zachovanie mieru, udržateľnosti a prosperity v Arktíde.

EÚ ako hlavný hospodársky aktér nesie časť zodpovednosti za celosvetový udržateľný rozvoj, a to aj v arktickom regióne, a za živobytie jeho obyvateľov vrátane pôvodného obyvateľstva. Takisto má významný vplyv na Arktídu vzhľadom na svoju environmentálnu stopu a dopyt po zdrojoch a výrobkoch. Vzhľadom na zmenu klímy, suroviny nachádzajúce sa na arktickom kontinente a jeho geostrategický vplyv má tento región pre Európsku úniu kľúčový strategický význam.

Oznámenie EK reaguje na tieto geopolitické, environmentálne, hospodárske, bezpečnostné a sociálne výzvy a príležitosti. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu s partnermi vedúcu k udržateľným prístupom, ktoré pomôžu prekonať tieto výzvy.

EÚ zriadi v Grónsku úrad Európskej komisie, ktorý zviditeľní otázky týkajúce sa Arktídy vo vonkajších vzťahoch EÚ. Finančné prostriedky EÚ budú určené aj na podporu zelenej transformácie v Arktíde v prospech jej obyvateľov. V súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy (COP26) a v záujme podpory celosvetových opatrení v oblasti klímy sa v oznámení vyzýva, aby ropa, uhlie a plyn zostali nevyťažené v podzemí.

Ďalej sa bude snažiť o dosiahnutie kľúčových cieľov, ako je:

  • prispievať k mierovému a konštruktívnemu dialógu a medzinárodnej spolupráci,
  • prijímať rázne opatrenia na riešenie ekologických, sociálnych, hospodárskych a politických dôsledkov zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia,
  • podporovať komplexný, inkluzívny a udržateľný rozvoj arktických regiónov v prospech ich súčasných obyvateľov a budúcich generácií s osobitným dôrazom na potreby pôvodného obyvateľstva, žien a mladých ľudí,
  • investovať do pracovných miest orientovaných na budúcnosť, a to aj v modrom hospodárstve

EÚ si stanovila ambíciu stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 %, ako sa stanovuje v novom európskom klimatickom predpise a v balíku návrhov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody. Ústredným prvkom angažovanosti EÚ v Arktíde bude Európska zelená dohoda so súborom legislatívnych návrhov a spolu s novým prístupom EÚ k udržateľnému modrému hospodárstvu, ktorý je založený na vede, inováciách a regionálnych investíciách. EÚ má zásadný záujem podporovať mnohostrannú spoluprácu v Arktíde. Stavajúc na svojich hodnotách a zásadách bude spolupracovať so všetkými dôležitými partnermi a zainteresovanými stranami v Arktíde i mimo nej a ponesie časť zodpovednosti za úsilie o vytvorenie bezpečného, udržateľného, prosperujúceho a mierového regiónu.

Viac informácií nájdete tu.

Celú správu nájdete tu.

Zverejnené 27.10.2021, slord