Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ zavádza prvú kvantovú technológiu na šiestich miestach v EurópeEurópsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) oznámil výber šiestich miest, na ktorých budú umiestnené prvé európske kvantové počítače: v Česku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Poľsku. Budú integrované priamo na mieste do existujúcich superpočítačov a vytvoria širokú sieť v celej Európe. Celková plánovaná investícia je viac ako 100 miliónov eur, z čoho polovica pochádza z EÚ a druhá polovica zo 17 krajín, ktoré sa zúčastňujú EuroHPC JU. Akademickí výskumníci a priemysel bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádzajú, budú mať prístup k týmto šiestim kvantovým počítačom založeným na najmodernejšej európskej technológii.

Nové kvantové počítače budú tiež reagovať na rastúci dopyt po kvantových výpočtových zdrojoch a potenciálnych nových službách zo strany európskeho priemyslu a akademickej obce. Budú schopné riešiť zložité problémy týkajúce sa oblastí, ako sú zdravie, zmena klímy, logistika alebo spotreba energie, v priebehu niekoľkých hodín namiesto súčasných mesiacov a rokov, ktoré potrebujú dnešné systémy, a to všetko pri oveľa nižšej spotrebe energie.

Očakáva sa, že počítače budú na uvedených šiestich miestach k dispozícii do druhej polovice roka 2023. Budú podporovať širokú škálu aplikácií s priemyselným, vedeckým a spoločenským významom pre Európu, ako na príklad:

  • Rýchlejší a účinnejší vývoj nových liekov vďaka vytvoreniu „digitálneho dvojčaťa“ ľudského tela, na ktorom sa budú napríklad vykonávať virtuálne skúšky liekov.
  • Riešenie komplexných logistických a plánovacích problémov, ktoré pomáhajú spoločnostiam šetriť čas a palivo.
  • Vývoj a testovanie nových materiálov, ako sú polyméry pre lietadlá, katalyzátory pre autá, solárne články alebo supravodiče s izbovou teplotou, ktoré by mohli uchovávať energiu neobmedzene dlho, vo virtuálnom prostredí.

Tieto nové kvantové počítače sú krokom k dosiahnutiu cieľov Digitálneho desaťročia, ktorými sú prvý počítač s kvantovým zrýchlením do roku 2025 a špičkové kvantové schopnosti do roku 2030.

Ide o čisto európsku iniciatívu: stroje budú pozostávať výlučne z európskeho hardvéru a softvéru, pričom sa využijú európske technológie vyvinuté v rámci kvantových iniciatív financovaných EÚ, národných výskumných programov a súkromných investícií.

Ďalšie kroky

Toto oznámenie je súčasťou väčšieho úsilia, v rámci ktorého EÚ pracuje na integrácii európskych kvantových počítačov a simulátorov ako urýchľovačov do svojej superpočítačovej infraštruktúry. V budúcnosti sa obstarajú ďalšie kvantové počítače. Na ďalší rozvoj kvantovej výpočtovej techniky, konkrétne kvantového softvéru, Komisia plánuje zriadiť centrá excelentnosti pre vedu a priemysel, ktoré sa zamerajú na akademické aj priemyselné prípady využitia kvantových počítačov a simulátorov. Tieto centrá, určené pre všetkých z priemyslu, akademickej obce a širšej komunity používateľov kvantových technológií, budú referenciou pre akademické a priemyselné kvantové aplikácie a budú poskytovať služby, podporu a knižnice organizáciám v Európe podobným spôsobom ako súčasné centrá excelentnosti pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

Pozadie

Na tejto kvantovej iniciatíve sa zúčastňuje 17 krajín EuroHPC: Belgicko, Česko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Nórsko.

Viac informácií: EÚ zavádza prvú kvantovú technológiu na šiestich miestach v Európe

Zverejnené: 13.10.2022