Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EUA, CESAER a Science Europe vyzývajú vydavateľov, aby zabezpečili jasnosť otvoreného prístupuDňa 25. mája 2021 vydala Európska asociácia univerzít (EUA) spolu s Konferenciou európskych škôl pre pokročilé inžinierske vzdelávanie a výskum (CESAER) a európskym združením organizácií Science Europe, ktoré vykonávajú a financujú verejný výskum spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú všetkých vydavateľov, aby plne rešpektovali práva výskumných pracovníkov, zastavili obmedzenia a embargá a prestali vyžadovať od výskumných pracovníkov, aby sa vzdali svojich práv. Vyhlásenie je výrazným prejavom podpory otvorenej vede a otvorenému prístupu.

Predmetom vyhlásenia je nespokojnosť s nejasnými praktikami niektorých vydavateľov, ktorých vyzýva, aby zmodernizovali svoje prístupy spôsobom, ktorý bude plne rešpektovať práva výskumníkov vrátane zdieľania výsledkov ich recenzovaného výskumu bez obmedzení a embárg. Vo vyhlásení sa predovšetkým deklaruje, že výskumníci, ktorí chcú uložiť svoj autorsky akceptovaný rukopis do repozitára s otvorenou licenciou a bez embarga, musia mať možnosť tak urobiť.

V súčasnosti vydavatelia bežne vyžadujú od autorov podpísanie exkluzívnych dohôd o publikovaní, ktoré obmedzujú, čo môžu autori robiť so svojimi výsledkami výskumu. Vo vyhlásení sa naliehavo žiada, aby bol tento systém nahradený, a podporu má rozmanitosť modelov otvoreného šírenia výskumu vo väčší prospech spoločnosti.

Celé vyhlásenie si môžete prečítať na tomto odkaze.

Zverejnené 3.6.2021, slord