Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EUA predstavila víziu pre akademický sektor do roku 2030Dňa 4. februára 2021 zverejnila Európska asociácia univerzít (EUA) dokument obsahujúci víziu podpory rozvoja Európskeho vzdelávacieho priestoru (EEA) a Európskeho výskumného priestoru (ERA). Cieľom dokumentu je poskytnúť univerzitám užitočné usmernenie pri príprave ich nových inštitucionálnych stratégií v kontexte európskeho vysokoškolského vzdelávania v rýchlo meniacom sa svete.

Dokument je motivovaný súčasnou dobou transformácie poháňanou mnohými ekonomickými, politickými a environmentálnymi tlakmi a prebiehajúcou pandémiou. Transformácia tiež prebieha vývojom rámcových podmienok pre univerzitný sektor na európskej úrovni v súvislosti s rozvíjajúcim sa Európskym vzdelávacím priestorom (EEA) a revitalizovaným Európskym výskumným priestorom (ERA), ktoré sa usilujú o spoločné politické smerovanie.

Tento dokument je výsledkom rozsiahlych konzultácií a rokovaní s členmi a partnermi EUA počas šesťmesačného obdobia v roku 2020. Zameriava sa najmä na udržateľnosť, dôležitosť otvorenosti, úlohu univerzitných misií a spôsob, ako túto víziu premeniť na realitu.

Viac informácií: