Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Euratom poskytne pomoc ukrajinským vedcom a inžinieromMariya Gabriel on Twitter: "Work Programme 2021-2022 for #Euratom Research  & Training Programme adopted today! ⚛️ It dedicates €300 million for  #fusion #research & to improve #nuclear safety, radiation protection &  training. #

Komisia prijala zmenu pracovného programu Euratomu v oblasti výskumu a odbornej prípravy na roky 2021 – 2022. Program teraz zahŕňa dve nové akcie na podporu výskumných pracovníkov so sídlom na Ukrajine a výskumných pracovníkov vysídlených v dôsledku vojny.

Po prvé, dodatočné finančné prostriedky vo výške 2,5 milióna eur budú k dispozícii pre konzorcium EUROfusion na poskytovanie osobitnej podpory ukrajinským vedcom a inžinierom v oblasti jadrovej syntézy, ako aj na nákup vybavenia a hardvéru.

Po druhé, spustí sa nová inovačná akcia (IA) v hodnote 10 miliónov eur s príspevkom EÚ na zlepšenie bezpečnosti dodávok jadrového paliva pre 35 vodno-vodných energetických reaktorov ruskej konštrukcie, tzv. reaktorov VVER, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke v EÚ aj na Ukrajine. Väčšina vodno-vodných energetických reaktorov (VVER) prevádzkovaných v EÚ a na Ukrajine bola navrhnutá v sedemdesiatych rokoch a v poslednom desaťročí sa bezpečnosť dodávok paliva stala dôležitou otázkou pre európske hospodárstvo. Doteraz sa v týchto reaktoroch väčšinou používalo ruské jadrové palivo a po ruskej invázii na Ukrajinu je potrebné urýchlene riešiť bezpečnosť dodávok jadrového paliva. Očakáva sa, že nová inovačná akcia pritiahne všetkých relevantných aktérov EÚ a Ukrajiny, ako sú jadrové podniky, regulačné orgány, priemysel a akademický sektor, s cieľom diverzifikovať dodávky jadrového paliva v Európe. Výzva na predkladanie návrhov v rámci inovačnej akcie bude čoskoro uverejnená na portáli o financovaní a verejných súťažiach.

Právnické osoby so sídlom na Ukrajine sú oprávnené na financovanie v rámci programu Euratomu a Komisia uplatňuje flexibilný prístup k ďalšej účasti ukrajinských subjektov. Okrem toho sa v zmene a doplnení uvádza, že právne subjekty so sídlom v Rusku, Bielorusku alebo na územiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, nie sú oprávnené zúčastňovať sa na akciách podporovaných programom Euratomu pre výskum a odbornú prípravu v akomkoľvek postavení. Výnimky sa môžu udeliť v jednotlivých prípadoch z opodstatnených dôvodov.

Viac informácií:

Zverejnené 28.6.2022, slord