Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európa vedie v oblasti inovácií v recyklácii plastov a ich alternatívHoci je Európa spolu s USA lídrom v inováciách v oblasti recyklácie plastov a alternatívnych plastov, nevyužíva svoj plný potenciál základného výskumu, najmä v oblasti chemickej a biologickej recyklácie. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú zverejnil Európsky patentový úrad v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre výskum a inovácie.

Na Európu a USA pripadá 30 % celosvetovej patentovej aktivity v oblasti recyklácie plastov a alternatívnych plastov v rokoch 20102019, čo predstavuje spolu 60 %. Podľa štúdie sa v sledovanom období najviac patentových aktivít uskutočnilo v oblasti chemických a biologických metód recyklácie. Základný výskum zohráva oveľa významnejšiu úlohu ako v prípade iných technológií recyklácie plastov, pričom takmer 20% vynálezov pochádza z univerzít a verejných výskumných organizácií.

Zo správy vyplýva, že Európa je jediným významným inovačným centrom, ktoré prispieva väčším podielom vynálezov v oblasti chemickej a biologickej recyklácie zo základného výskumu (29 %) ako celkovo v tejto oblasti (26 %).

Naopak, príspevky USA a Japonska k medzinárodným patentovým rodinám základného výskumu (29 % a 11 %)nižšie ako ich príslušné podiely vo všetkých medzinárodných patentových rodinách (36 % a 17 %). Pritom americké začínajúce podniky a podniky s rozšírenou výrobou vytvorili štyrikrát viac medzinárodných patentových rodín v oblasti chemickej a biologickej recyklácie ako ich európske náprotivky (338 vs. 84). To naznačuje, že Európa napriek tomu, že je mimoriadne aktívna v základnom výskume, nevyužíva svoj plný potenciál, pokiaľ ide o prenos týchto technológií do priemyslu.

Celý článok nájdete tu.

Zverejnené 26.11.2021, slord