Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Consumer Food Waste Forum: Výzva k spolupráciS cieľom podporiť rozvoj pilotného projektu Európskeho fóra spotrebiteľov o plytvaní potravinami (European Consumer Food Waste Forum) a riešiť predchádzanie plytvaniu potravinami na úrovni spotrebiteľov sa Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín opiera o podporu Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC).

V tejto súvislosti sa JRC snaží vytvoriť multidisciplinárne fórum výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe v oblasti predchádzania plytvaniu potravinami na úrovni spotrebiteľov.

Odborníci v tejto oblasti sú vyzvaní, aby sa uchádzali o zapojenie sa do multidisciplinárneho tímu zaoberajúcim sa otázkou plytvania potravín.

Fórum bude zhromažďovať údaje a identifikovať rôzne praktické riešenia založené na dôkazoch s cieľom znížiť plytvanie potravinami na úrovni spotrebiteľov vrátane domácností a potravinárskych služieb. Fórum vydá odporúčania založené na výskume a dôkazoch a vypracuje nástroje na pomoc pri znižovaní plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov s cieľom vytvoriť zbierku osvedčených postupov na uľahčenie zavádzania účinných intervencií. Tieto odporúčania prispejú k práci platformy EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami a k práci ďalších aktérov, ktorá má pomôcť znížiť plytvanie potravinami zo strany spotrebiteľov.

Očakáva sa, že fórum vznikne v októbri 2021 a bude fungovať do júla 2023.

Termín na predkladanie návrhov je 12. august 2021.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa zaregistrovali v databáze expertov Komisie.

Zoznam vyplývajúci z tejto výzvy bude platný do 31. júla 2023.

Všetky informácie sú dostupné na stránke JRC tu.

Zverejnené 3.8.2021, slord