Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Innovation Procurement AwardsVerejné a súkromné ​​obstarávanie predstavuje nevyužitý potenciál na stimuláciu dopytu po inováciách. Cieľom ocenenia European Innovation Procurement Awards (EUIPA) je oceniť verejných a súkromných nákupcov v celej Európe v ich úsilí podporovať inovačné obstarávanie a inovatívne spôsoby obstarávania riešení. Jej cieľom je tiež zdôrazniť význam úzkej spolupráce nákupcov a dodávateľov pri uvádzaní inovatívnych riešení na trh. Tieto ceny dopĺňajú ďalšie iniciatívy EIC zamerané na podporu verejného obstarávania v oblasti inovácií v EÚ.

European Innovation Procurement Awards sa udeľujú v dvoch kategóriách:

Innovation procurement initiative (including implementation): ocenenie opatrení a strednodobých/dlhodobých stratégií a akčných plánov, ktoré sú podnetom pre rôzne obstarávania inovácií, ako aj ocenenie obstarávania služieb výskumu a vývoja a/alebo obstarávania na nákup a zavedenie inovatívnych riešení.

Facing societal challenges category “Net Zero Industry Procurement”: ocenenie postupov obstarávania a/alebo obstarávania služieb výskumu a vývoja a/alebo obstarávania a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v zákone o Net Zero Industry. Môže ísť o riešenia, ktoré podporujú obehový charakter, energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, znižujú emisie skleníkových plynov a podporujú udržateľnú a zodpovednú výrobu a spotrebu.

V každej kategórii bude víťaz ocenený sumou 75 000 EUR, druhé miesto bude ocenené sumou 50 000 EUR a tretie miesto sumou 25 000 EUR.

Účastníci sa môžu prihlásiť len do jednej z dvoch kategórií s rovnakou žiadosťou a súborom činností.

 

Kto sa môže prihlásiť?

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci verejní a súkromní kupujúci, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa nachádzajú v jednom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín k programu Horizont Európa podporujúce využívanie inovačného obstarávania so sídlom v jednom z členských štátov vrátane zámorských krajín a území alebo pridružených krajín k programu Horizont Európa.

 

Prihlasovanie

Výzva bude otvorená 26. júna 2024 a uzávierka je 26. septembra 2024, 17:00:00 SEČ. Hodnotenie bude prebiehať od septembra 2024 do januára 2025 a víťazi budú vyhlásení od januára do marca 2025.

 

Usmernenia pre žiadateľov

Celé znenie výzvy na udeľovanie cien EUIPA môžete nájsť v pracovnou programe EIC na rok 2024.

Výkonná agentúra Európskej rady pre inovácie a malé a stredné podniky (EISMEA) zorganizovala 30. mája 2024 informatívny webinár o cene EUIPA. Záznam z podujatiaprezentácie sú dostupné online.

 

Viac informácií: https://shorturl.at/sg7Zt

Zverejnené 14.06.2024, slord