Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska aliancia pre batérie napreduje: zriadenie novej Európskej akadémie pre batérieEurópsku alianciu pre batérie zriadila Európska komisia v roku 2017 s cieľom vytvoriť úplný, celosvetovo konkurencieschopný a udržateľný hodnotový reťazec batérií v EÚ. Išlo o súčasť širšieho cieľa zabezpečiť strategickú autonómiu v odvetví, ktoré má zásadný význam pre prebiehajúcu zelenú a digitálnu transformáciu európskeho hospodárstva.

Dňa 23. februára 2022 sa v Bruseli uskutočnilo šieste zasadnutie na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie, na ktorom sa prediskutoval pokrok dosiahnutý pri rozvoji hodnotového reťazca batérií v Európe a riešili sa najnaliehavejšie výzvy ďalšieho postupu. Komisia predstavila aj prioritné oblasti činnosti Európskej aliancie pre batérie na rok 2022.

Napriek narušeným dodávkam EÚ naďalej dosahovala pokrok a v konkrétnych číslach v členských štátoch EÚ sa vyvíja 111 veľkých projektov v oblasti batérií, pričom celková úroveň investícií v celom hodnotovom reťazci dosahuje 127 miliárd EUR.

Popri zasadnutí na vysokej úrovni bola zriadená Európska akadémia pre batérie. Komisia akadémiu podporí grantom vo výške 10 miliónov EUR v rámci iniciatívy REACT-EU. Cieľom akadémie je v tejto oblasti účinne koordinovať úsilie o rekvalifikáciu a zvyšovanie zručností na európskej úrovni. Ide o súčasť programu EÚ v oblasti zručností, Paktu o zručnostiach a hmatateľného príspevku EÚ k uspokojeniu dopytu po 800 000 pracovníkoch, ktorí budú do roku 2025 potrebovať rekvalifikáciu alebo zvýšenie zručností v odvetví batérií.

Komisia taktiež predstavila prioritné oblasti činnosti na rok 2022, konkrétne:

  • pokračujúca diverzifikácia zdrojov surovín pre batérie;

  • zjednodušenie povoľovacích postupov pre projekty v oblasti surovín;

  • zlepšenie a uľahčenie prístupu k financovaniu projektov v Európe s podporou Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, osobitnej skupiny pre materiály pre čisté technológie;

  • príprava a zavádzanie vnútroštátnych programov rekvalifikácie a zvyšovania zručností v oblasti batérií.

Viac informácií:

Zverejnené 28.2.2022, slord