Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska asociácia univerzít pozastavuje členstvo ruských univerzít na základe vyhlásenia Ruskej únie rektorovEurópska asociácia univerzít (EUA) oznámila, že prijala rozhodnutie pozastaviť členstvo 12 ruských univerzít v EUA.

Toto rozhodnutie bolo prijaté v dôsledku vyhlásenia Ruskej únie rektorov (RUR), ktorá podporuje inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu. EUA pozastavuje členstvo tým univerzitám, ktorých vedúci predstavitelia podpísali toto vyhlásenie, pričom uvádza, že „je diametrálne odlišné od európskych hodnôt, ku ktorým sa zaviazali pri vstupe do EUA„. Dvanástim ruským univerzitám bude členstvo v EUA pozastavené „dovtedy, kým opäť nebudú v súlade s európskymi hodnotami„.

EUA už vydala stanovisko o Ukrajine, v ktorom dôrazne odsúdila agresiu voči Ukrajine. Členským univerzitám odporúča, aby v jednotlivých prípadoch zabezpečili, že pokračovanie spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu s ruskými akademickými pracovníkmi je v tomto období naďalej vhodné, a aby na posúdenie tejto skutočnosti využili politické usmernenia na vnútroštátnej a európskej úrovni – uvedomujúc si, že mnohé partnerstvá sú založené na partnerských vzťahoch a že mnohí ruskí akademickí pracovníci sa proti tejto invázii vyjadrili s veľkým osobným rizikom.

Viac informácií:

Zverejnené 15.3.2022, slord