Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia a odvetvie priemyslu investujú 22 miliárd EUR do nových európskych partnerstievDňa 14. júna 2021 spustila Európska komisia so zástupcami odvetvia priemyslu 11 nových európskych partnerstiev.

Cieľom týchto partnerstiev je posilniť investície do výskumu a inovácií, zaoberať sa hlavnými výzvami v oblasti klímy a udržateľnosti a urobiť z Európy prvú klimaticky neutrálnu ekonomiku v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Partnerstvá budú zároveň prispievať k Európskemu digitálnemu desaťročiu – ambíciám EÚ v oblasti digitálnych technológií na najbližších desať rokov, ktoré je „dvojičkou“ zelenej a digitálnej transformácie. Na svoju činnosť získajú viac ako 8 miliárd eur z programu z programu Horizon Europe. Celkové záväzky, vrátane záväzkov od súkromných partnerov a členských štátov, dosiahnu približne 22 miliárd eur.

Za pomoci tohto financovania bude umožnené uplatnenie inovatívnych riešení napríklad zvládnuť problematiku emisií z energeticky náročných a ťažko dekarbonizovateľných odvetví, ako sú lodná doprava a výroba ocele, ale aj zavádzanie vysokovýkonných batérií, udržateľných palív, nástrojov umelej inteligencie, dátových technológií, robotiky atď.

Spojenie úsilia, zdrojov a investícií, ako súčastí partnerstiev prinesie aj rozsiahle dlhodobé pozitívne vplyvy, podporí európsku konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu a vytvorí pracovné miesta a rast.

Ide o jedenásť nasledujúcich partnerstiev:

 1. Európske partnerstvo pre európsky cloud pre otvorenú vedu.
 2. Európske partnerstvo pre umelú inteligenciu, dáta a robotiku. 
 3. Európske partnerstvo pre fotoniku (svetelné technológie). 
 4. Európske partnerstvo pre ekologickú oceľ – výroba nízkouhlíkovej ocele. 
 5. Európske partnerstvo „Made in Europe“. 
 6. Európske partnerstvo „Processes4Planet“. 
 7. Európske partnerstvo pre udržateľné zastavané prostredie zamerané na ľudí („Built4People“). 
 8. Európske partnerstvo v oblasti cestnej dopravy s nulovými emisiami („2Zero“). 
 9. Európske partnerstvo pre kooperatívnu, prepojenú a automatizovanú mobilitu. 
 10. Európske partnerstvo pre batérie: na ceste ku konkurencieschopnému európskemu hodnotovému reťazcu s batériami. 
 11. Európske partnerstvo v oblasti vodnej dopravy s nulovými emisiami. 

Európska komisia 14. júna 2021 prijala memorandá o porozumení tak, aby mohli partnerstvá začať svoju činnosť okamžite. Slávnostné podpísanie memoránd o porozumení sa uskutoční 23. júna pri príležitosti Európskych dní výskumu a inovácií.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 18.6.2021, slord