Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia a Spojené štáty podpísali dohodu o spolupráci v oblasti pripravenosti a reakcie na ohrozenie verejného zdraviaV nadväznosti na vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej a prezidenta USA Joea Bidena pri príležitosti druhého globálneho samitu COVID-19 Európska komisia a ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí USA podpísali 19. mája dohodu o posilnení spolupráce v oblasti pripravenosti a reakcie na hrozby pre verejné zdravie.

V rámci tejto dohody budú Európska komisia a USA spolupracovať v oblasti informácií o epidémiách a dodávateľských reťazcov, výskumu a inovácií a výroby zdravotníckych protiopatrení vrátane vakcín a liečiv. Uľahčením výmeny informácií, poznatkov a údajov sa vďaka tejto dohode zníži duplicita a zabezpečí sa silná synergia v našom úsilí o pripravenosť a reakciu.

Európska komisia a USA posilnia spoluprácu najmä v týchto konkrétnych oblastiach:

  • preskúmaní spoločných hodnotení hrozieb s cieľom identifikovať aspoň jednu najvýznamnejšiu hrozbu pre verejné zdravie ročne, na ktorej sa bude spolupracovať.
  • zdieľanie zabezpečených údajov pre globálny dohľad na včasné odhalenie vznikajúcich zdravotných hrozieb.
  • podpora činností v oblasti obstarávania vrátane hodnotenia platforiem pre vakcíny a výmeny osvedčených postupov v oblasti dohôd o vakcínach.
  • koordinácia podpory výskumu a vývoja inovatívnych lekárskych protiopatrení.
  • podpora tretích krajín v oblasti pripravenosti a reakcie na hrozby pre verejné zdravie.
  • boj proti dezinformáciám o zdravotných hrozbách prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a iniciovania spoločných akcií.

Táto dohoda je výsledkom programu USA a EÚ na boj proti globálnej pandémii, očkovanie sveta, záchranu životov v súčasnosti a opätovné vybudovanie lepšej globálnej zdravotnej bezpečnosti

Viac informácií:

Zverejnené 13.6.2022, slord