Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia, Breakthrough Energy Catalyst a Európska investičná banka rozvíjajú partnerstvo v klimatických technológiáchPredsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a Bill Gates, zakladateľ projektu Breakthrough Energy Catalyst spolu s prezidentom Európskej investičnej banky Wernerom Hoyerom na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP26) oficiálne uzavreli priekopnícke partnerstvo, ktoré podporí investície do kritických klimatických technológií. Podpis memoranda o porozumení nasleduje po prvotnom oznámení z júna tohto roka na ministerskom zasadnutí Mission Innovation.

Nové partnerstvo medzi Komisiou, Európskou investičnou bankou a programom Breakthrough Energy Catalyst v období 2022 – 2026 zmobilizuje až 820 miliónov eur na urýchlenie zavádzania a komerčného uplatnenia inovačných technológií, ktoré pomôžu zrealizovať ambície Európskej zelenej dohody a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy do roku 2030. Očakáva sa, že každé euro z verejných zdrojov bude vyvážené tromi eurami zo súkromných zdrojov. Investície budú plynúť na portfólio projektov EÚ s veľkým potenciálom v štyroch sektoroch – čistý vodík, udržateľné letecké palivá, technológie slúžiace na priame zachytávanie CO2 z ovzdušia a dlhodobé uskladňovanie energie.

Partnerstvo EÚ – Catalyst bude zamerané na technológie, o ktorých je známe, že majú potenciál znižovať emisie skleníkových plynov, no ktoré sú v súčasnosti príliš nákladné na to, aby sa mohli realizovať vo veľkom meradle, a tak konkurovať technológiám využívajúcim fosílne palivá. Partnerstvo bude tiež podporovať tieto technológie vo fáze demonštračného procesu a vytvorí trh pre vyplývajúce zelené produkty. Vďaka tomu zníži ich „zelenú prirážku“, teda zníži ich výrobné náklady. Tak pomôže zrýchliť zavádzanie zelených produktov na celom svete, čo povedie k ich nezávislosti od verejných systémov podpory

Partnerstvo spojí verejný a súkromný sektor s cieľom investovať do veľkých demonštračných projektov. Európska investičná banka (pomocou zdrojov Komisie) a Breakthrough Energy Catalyst budú poskytovať rovnocenné sumy grantov a finančných investícií na projekty. Breakthrough Energy Catalyst ako súčasť svojho príspevku zmobilizuje partnerov, aby investovali do projektov a/alebo kupovali výsledné zelené produkty.

Finančné prostriedky EÚ vyčlenené na partnerstvo budú pochádzať z programu Horizont Európainovačného fondu a riadiť sa budú v rámci Programu InvestEU v súlade so zavedenými postupmi riadenia. Partnerstvo EÚ – Catalyst bude otvorené aj pre vnútroštátne investície členských štátov EÚ prostredníctvom Programu InvestEU alebo na projektovej úrovni. Podľa očakávaní by sa prvé projekty mali vybrať v roku 2022.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 10.11.2021, slord