Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia, Európska investičná banka a partnerstvo Breakthrough Energy Catalyst začali financovať prvé projekty v oblasti klimatických technológiíNa samite COP28 v Dubaji sa uskutočnilo významné oznámenie o partnerstve medzi EÚ a Breakthrough Energy Catalyst, na ktorom sa zúčastnili výkonný podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, zakladateľ spoločnosti Breakthrough Energy Bill Gates a prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer.

Toto partnerstvo predstavuje dôležitý krok smerom k rozvoju čistých technológií v Európe, pričom sa predstavili prvé dva podporované projekty: továreň na zelený e-metanol FlagshipONE spoločnosti Ørsted a batérie CO2 Ottana spoločnosti Energy Dome. Očakáva sa, že tieto projekty budú mať transformačný charakter v sektore čistých technológií a významne prispejú k cieľom EÚ v oblasti klímy do roku 2030. Partnerstvo uľahčuje tieto pokroky investíciou vo výške 240 miliónov EUR, ktorá pozostáva z kombinácie grantov a komerčných investícií.

Cieľom partnerstva je preklenúť priepasť medzi excelentným výskumom a trhovými príležitosťami a ponúknuť nový model verejno-súkromnej podpory v sektore čistých technológií. Zameriava sa na urýchlenie zavádzania inovatívnych nízkouhlíkových technológií a zníženie ich ekologických príplatkov, aby boli konkurencieschopné voči fosílnym palivám. Finančné prostriedky na toto partnerstvo pochádzajú z programu Horizont Európa a z Inovačného fondu v rámci InvestEU.

Partnerstvo sa zameriava na podporu projektov v niekoľkých kľúčových odvetviach vrátane čistého vodíka, dlhodobého skladovania energie, udržateľného leteckého paliva a priameho zachytávania vzduchu na odstránenie CO2 z atmosféry.

Prostredníctvom partnerstva sa budú financovať dva typy projektov:

  • Demonštračné projekty – Sú to projekty menšieho rozsahu a zameriavajú sa na znižovanie rizika v počiatočnej fáze nových klimatických technológií. (TRL 5-7; veľkosť projektu od ~30 do 100 miliónov EUR)
  • Veľké projekty first of a kind (FOAK) – Sú to projekty zamerané na rozširovanie nových technológií s cieľom rozvoja trhu. (TRL 6+; veľkosť projektu od ~100 miliónov EUR do 1 miliardy EUR)

Produkty financovania dostupné v rámci tohto partnerstva zahŕňajú rizikový kapitál pre demonštračné projekty a kombináciu vlastného a kvázi vlastného kapitálu pre veľké projekty FOAK. V prípade niektorých projektov sa môžu zvážiť aj granty na prevádzkové výdavky.

Partnerstvo, ktoré sa začalo na konferencii COP26 v Glasgowe, je významnou iniciatívou pre rozvoj rozsiahlych projektov v oblasti zelených technológií v Európe. Jej cieľom je mobilizovať rozsiahle investície do kritických klimatických technológií a vytvoriť udržateľnú budúcnosť.

Záujemcovia môžu požiadať o podporu prostredníctvom webovej stránky Breakthrough Energy Catalyst, pričom sa zameriavajú na projekty, ktoré sú pripravené na realizáciu do 9-12 mesiacov. Toto partnerstvo predstavuje inovatívny prístup k financovaniu a podpore kľúčových projektov v oblasti klimatických technológií v EÚ a ponúka jedinečnú príležitosť na rozvoj udržateľných riešení.

Viac informácií

Zverejnené 18.12.2023, slord