Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia hľadá 75 špičkových odborníkov na poradenstvo pre misie EÚDňa 5. januára 2022 zverejnila Európska komisia výzvu na výber odborníkov do piatich misijných rád, ktorých úlohou je poskytovať poradenstvo pri vykonávaní misií EÚ. V piatich misijných radách bude pôsobiť až 15 nezávislých špičkových odborníkov pre každú misiu.

Hlavnou úlohou nových misijných rád bude propagovať misie EÚ zvyšovaním informovanosti občanov a poradenstvom v súvislosti s opatreniami implementačného plánu misie. Misijné rady, ktoré vzídu z tejto výzvy na predkladanie žiadostí, budú nadväzovať na prácu misijných rád z prvej fázy (vo funkcii do decembra 2021).

Misijné rady poskytujú poradenstvo v oblasti plnej implementácie piatich misií EÚ:

  • Adaptácia na zmenu klímy;
  • Rakovina;
  • Obnova našich oceánov a vôd;
  • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá;
  • Dohoda o pôde pre Európu.

Požiadavky

Každá misijná rada sa skladá z maximálne 15 nezávislých vysokopostavených osôb s vynikajúcimi odbornými znalosťami v oblasti služieb verejným orgánom a občanom a v oblasti kombinácie verejného a/alebo súkromného financovania. Pri vytváraní misijných rád sa Komisia snaží vytvoriť vyvážené tímy s rôznorodými profilmi. Tie by mali pokrývať viaceré oblasti, ako sú podnikanie, verejná správa, veda, kultúra, angažovanosť občanov a organizácie občianskej spoločnosti, a to z celej Európy i mimo nej.

Členovia misijných rád by mali mať schopnosť strategického analytického myslenia a mali by preukázať hlboké odhodlanie dosiahnuť úspech misií. Misijná rada by mala byť schopná navrhovať, demonštrovať, uplatňovať a rozširovať riešenia v praxi s cieľom realizovať misie.

Predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí je k dispozícii online. Uzávierka prihlášok bola predĺžená z 2. februára na 7. februára 2022, 12:00 hod. Záujemcovia môžu podať žiadosť v online systéme EUSurvey.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Informačné listy:

Zverejnené 5.1.2022, aktualizované 2.2.2022, slord