Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia hľadá nových členov expertnej skupiny „EU Biodiversity Platform“Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie v súčasnosti hľadá nových členov do expertnej skupiny „Platforma EÚ pre biodiverzitu“. Táto expertná skupina poskytuje Komisii poradenstvo a podporu pri vykonávaní stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a v ďalších oblastiach politiky súvisiacich s biodiverzitou a bude tiež spolupracovať s novou vedeckou službou Znalostného centra EÚ pre biodiverzitu.

Členovia expertnej skupiny „Platforma EÚ pre biodiverzitu“ budú vymenovaní buď osobne, alebo budú zastupovať orgány členských štátov EÚ alebo iné verejné inštitúcie a organizácie. Odborníkov do skupiny expertov môžu delegovať aj mimoeurópske inštitúcie. Skupina expertov má maximálne 75 členov. Členovia sú menovaní na päť rokov, toto funkčné obdobie je možné predĺžiť o ďalších päť rokov. Orgány a inštitúcie delegujúce členov do expertnej skupiny musia byť zaregistrované v registri transparentnosti EÚ.

Prihlášky je možné podávať e-mailom do 18. februára 2022.

 Viac informácií:

Zverejnené 1.2.2022, slord