Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia hľadá nových členov vedeckej rady ERCVedecká rada, nezávislý riadiaci orgán Európskej rady pre výskum (European Research Council, ERC), určuje stratégiu a metodiky financovania vedy ERC. Skladá sa z 22 významných vedcov a akademikov, ktorí zastupujú vedeckú komunitu v Európe.

Nezávislý stály identifikačný výbor, zriadený Európskou komisiou v roku 2020, teraz začal hľadať nových kandidátov na členov vedeckej rady ERC.

Prihlášky budú prijímané do 6. mája 2022 do 12:00 hod.

Stály identifikačný výbor ERC pozostáva zo šiestich vysoko uznávaných osobností európskeho výskumu:

  • Carl-Henrik HELDIN (predseda) – Univerzita v Uppsale, predseda správnej rady Nobelovej nadácie, Švédsko
  • Heleen MURRE-VAN DEN BERG – Radboud University, Holandsko
  • Kirsten GRAM-HANSEN – Univerzita Aalborg, Dánsko
  • Michal KAROŃSKI – Univerzita Adama Mickiewicza, Poľsko
  • Carlos MARTINEZ ALONSO – Španielska národná rada pre výskum
  • Mira MEZINI – Technická univerzita Darmstadt, Nemecko/Albánsko

Mandát identifikačného výboru je dvojaký: identifikovať členov na obnovenie členstva vo vedeckej rade ERC a udržiavať zoznam kandidátov pre budúce členstvo vo vedeckej rade.

Proces

Komisia vymenúva členov tejto vedeckej rady, riadiaceho orgánu ERC, na základe odporúčania identifikačného výboru. Výbor sa momentálne obracia na rôzne organizácie zastupujúce aktérov európskej výskumnej komunity so žiadosťou o nominovanie špičkových kandidátov. Výbor uvíta aj nominácie od iných výskumných inštitúcií podieľajúcich sa na európskom výskume.

Členovia vedeckej rady sú menovaní na štvorročné funkčné obdobie, ktoré možno raz obnoviť. Kandidátov navrhnutých na základe aktuálnej výzvy na predkladanie nominácií vyhodnotí identifikačný výbor s cieľom vytvoriť zoznam, z ktorého odporučí kandidátov na členov vedeckej rady ERC. Takmer štvrtina členov vedeckej rady sa musí vymeniť, keďže ich mandát sa skončí v horizonte 12 mesiacov.

Viac informácií:

Zverejnené 16.3.2022, slord