Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia hľadá programových manažérov do Európskej rady pre inovácieEurópska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) a Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EISMEA) zverejnili výzvu na prijatie šiestich vedúcich programových manažérov do EIC.

Úlohou programových manažérov je zabezpečiť špičkový manažment pre identifikáciu, vývoj, implementáciu a propagáciu vízií, ako aj rozvoj prelomových inovácií prostredníctvom projektov Európskej inovačnej rady. Programoví manažéri riadia iniciatívy, ktorých súčasťou sú najlepšie tímy výskumníkov a inovátorov z celej Európy.

Manažéri programu EIC sú uznávanými odborníkmi v rozvíjajúcich sa vedecko-technických oblastiach s vizionárskou snahou premeniť nové technologické objavy na relevantné a zodpovedné inovácie pre Európu a pre svet. Majú vedúcu úlohu pri vývoji a realizácii stratégie EIC na podporu nových technológií a inovácií v ich oblasti, pri vytváraní hodnoty pre ocenených EIC, európske podniky a občanov.

V súčasnosti EIC už riadia štyria projektoví manažéri v oblasti biotechnológií a zdravia, medicínskych technológií a zdravotníckych prístrojov, materiálov pre energiu a životné prostredie a energetických systémov. Touto výzvou sa EIC zameriava na rozšírenie svojho portfólia a aktivít v rámci ďalších technologických oblastí.

Uzávierka na podávanie prihlášok je 8. septembra 2021 30. septembra 2021. Podrobný opis výzvy a informácie k podaniu prihlášky nájdete tu.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené 20.7.2021, aktualizované 13.9.2021, slord