Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia mapuje aktivity na valorizáciu znalostíEurópska komisia v súčasnosti uskutočňuje prieskum zameraný na mapovanie aktivít valorizácie znalostí. V tejto súvislosti konzorcium Horizon Results Booster vedené spoločnosťami META Group a Ecorys pracuje na štúdii zameranej na informovanie o budúcom vývoji európskej politiky valorizácie znalostí prostredníctvom mapovania iniciatív, politík a programov v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách.

Štúdia, ktorá trvá od mája 2021 do októbra 2021, sa zameriava na:

  • Vzťahy medzi priemyslom a akademickou obcou, špeciálne na podporné systémy na národnej a regionálnej úrovni, ktoré umožňujú výskumným pracovníkom, univerzitám a výskumným a technologickým organizáciám prepájať sa na súkromný sektor a najmä na malé a stredné podniky.
  • Angažovanosť občanov, najmä pokiaľ ide o mestá, miestne komunity, verejné inštitúcie (nemocnice, školy, vedecké parky / múzeá a kultúrne centrá) a konečných užívateľov pri činnostiach zameraných na získavanie vedomostí.

Viac informácií je dostupných na Funding & Tender portáli. V prípade záujmu o účasť na prieskume, rozhovorov a focusových skupinách, ktoré sú realizované spoločnosťou Ecorys, kliknite sem.

Zdroj: ERA portál Austria, zverejnené 13.7.2021, slord