Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia navrhuje ročný rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliárd EURDňa 8. júna 2021 navrhla Európska komisia ročný rozpočet EÚ pre rok 2022 vo výške 167,8 miliárd EUR, ktorý má byť doplnený o približne 143,5 miliárd EUR vo forme grantov v rámci Plánu obnovy (NextGenerationEU).

Cieľom investícií je mobilizovať významné investičné stimuly na podporu zotavenia hospodárstva, zabezpečenia udržateľnosti a vytvárania pracovných miest. Ekonomické stimuly sa prioritne použijú na zelenú ekonomiku a digitalizáciu pre vyššiu odolnosť a pripravenosť Európy do budúcnosti.

Rozpočet odráža politické priority EÚ, ktoré sú relevantné pre zabezpečenie udržateľnej obnovy.

Na výskum a inovácie navrhuje Komisia vyčleniť 13,1 miliárd EUR, z ktorých 12,2 miliárd EUR je určených pre program Horizon Europe. Program Horizon Europe by mohol získať ďalších 1,8 miliárd EUR z Plánu obnovy NextGenerationEU.

Na regionálny rozvoj a súdržnosť sa navrhuje vyčleniť 36,5 miliardy EUR, navýšených o 10,8 miliardy EUR z NextGenerationEU v rámci REACT-EU na podporu reakcie na krízy a zotavenie z kríz.

Výdavky určené na vesmír sú navrhované vo výške 2,1 miliardy EUR, najmä na Vesmírny program Únie, ktorý spojí jej činnosť v tejto strategickej oblasti.

Na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy sa navrhuje vyčleniť 1,9 miliardy EUR, z toho 708 miliónov EUR na program LIFE na podporu zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene a 1,2 miliardy EUR na Fond na spravodlivú transformáciu s cieľom zabezpečiť, aby prechod na zelené hospodárstvo fungoval pre všetkých. Do Fondu na spravodlivú transformáciu by z NextGenerationEU mohlo byť pridelených ďalších 4,3 miliardy EUR.

Pre európske strategické investície na výskum a inovácie je vyčlenená významná suma 5,5 miliárd EUR, z čoho

  • 1,2 miliardy EUR pre program InvestEU na kľúčové priority (výskum a inovácie, ekologická a digitálna transformácia, zdravotníctvo a strategické technológie),
  • 2,8 miliardy EUR na Nástroj na prepájanie Európy (CEF) na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a
  • 1,2 miliardy EUR na program Digitálna Európa na formovanie digitálnej budúcnosti Únie. InvestEU by taktiež mohol získať ďalších 1,8 miliárd EUR z NextGenerationEU.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je súčasťou dlhodobého rozpočtu Únie prijatého na konci roka 2020 a jeho cieľom je premeniť priority Únie na konkrétne ročné ciele. Významná časť finančných prostriedkov bude preto venovaná na boj proti zmene klímy v súlade s cieľom vynaložiť 30 % dlhodobého rozpočtu a Plánu obnovy NextGenerationEU na túto politickú prioritu.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 10.6.2021, slord