Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia odporúča vykonať vyhodnotenie rizík v štyroch kritických technologických oblastiachEurópska komisia 3. októbra prijala odporúčanie o kritických technologických oblastiach pre hospodársku bezpečnosť EÚ za účelom ďalšieho posúdenia rizík spolu s členskými štátmi. Toto odporúčanie vychádza zo spoločného vyhlásenia o európskej stratégii hospodárskej bezpečnosti, čím sa zaviedol komplexný strategický prístup k hospodárskej bezpečnosti v EÚ.

Toto odporúčanie sa týka vyhodnotenia jedného zo štyroch typov rizík v rámci tohto komplexného prístupu, a to technologického rizika a problému úniku technológií. Posúdenie rizík bude mať objektívny charakter a v tejto fáze nemožno predpokladať výsledky ani žiadne následné opatrenia. V odporúčaní uvádzajú štyri technologické oblasti, ktoré sa považujú za oblasti, ktoré predstavujúce najcitlivejšie a najbezprostrednejšie riziká súvisiace s technologickou bezpečnosťou a únikom technológií:

  • Pokročilé polovodiče (mikroelektronika, fotonika, vysokofrekvenčné čipy, zariadenia na výrobu polovodičov);
  • Umelá inteligencia (vysokovýkonná výpočtová technika, cloud a edge computing, dátová analýza, počítačové vizuálne spracovanie, spracovanie jazyka, rozpoznávanie objektov);
  • Kvantové technológie (kvantové výpočty, kvantová kryptografia, kvantová komunikácia, kvantové snímanie a radar);
  • Biotechnológie (metódy genetickej modifikácie, nové genomické postupy, génový pohon, syntetická biológia).

Komisia odporúča, aby členské štáty spolu s Komisiou do konca tohto roka najprv vykonali spoločné posúdenie rizík v týchto štyroch oblastiach. Odporúčanie obsahuje niekoľko hlavných zásad pre štruktúru kolektívnych hodnotení rizík vrátane konzultácií so súkromným sektorom a ochrany dôvernosti.

Viac informácii

Zverejnené 6.10.2023, slord