Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia otvorila online konzultácie o bezpečnosti výskumuCieľom iniciatívy je pomôcť členským štátom a výskumným organizáciám, verejným aj súkromným, pri riešení rizík v oblasti bezpečnosti výskumu, aby sa zabránilo zneužitiu výskumných a inovačných činností, ktoré majú vplyv na bezpečnosť EÚ alebo porušujú etické normy. Na dosiahnutie tohto cieľa má Komisia v úmysle navrhnúť odporúčanie Rady o bezpečnosti výskumu.

V tomto odporúčaní Komisie sa načrtnú hlavné zásady zodpovednej internacionalizácie, po ktorých budú nasledovať politické opatrenia na vnútroštátnej a sektorovej úrovni s cieľom zvýšiť bezpečnosť výskumu. Okrem toho je cieľom iniciatívy zvýšiť informovanosť a posilniť odolnosť výskumných a akademických pracovníkov a pracovníčok EÚ.

Kľúčové opatrenia zahŕňajú prijatie komplexných bezpečnostných opatrení, pochopenie hrozieb špecifických pre daný sektor, podporu náležitej starostlivosti a podporu riešenia bezpečnostných otázok v projektoch. Podpora na úrovni EÚ môže zahŕňať vzájomné vzdelávanie, vypracovanie usmernení a monitorovanie dodržiavania odporúčaní členskými štátmi.

K tejto výzve na predloženie dôkazov je možné zasielať pripomienky. Príspevky sa zohľadnia pri ďalšom vývoji a dolaďovaní tejto iniciatívy.

Pre predkladanie príspevkov je potrebné zaregistrovať sa alebo sa prihlásiť sa cez účet na sociálnych médiách.

Obdobie predkladania spätnej väzby trvá od 06. decembra 2023 do 03. januára 2024.

Viac informácií o výzve na predloženie dôkazov

Zverejnené  13.12. 2023, slord