Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia otvorila prístup k superpočítačom EÚ s cieľom urýchlenia vývoja umelej inteligencieEurópska komisia a Spoločný európsky podnik EuroHPC oznámili významný krok na posilnenie sektora umelej inteligencie v Európe. V rámci iniciatívy EÚ pre startupy v oblasti umelej inteligencie sa rozširuje prístup k popredným superpočítačovým zdrojom EÚ pre startupy v oblasti umelej inteligencie, malé a stredné podniky a širšiu komunitu v oblasti umelej inteligencie. Táto iniciatíva výrazne skráti čas potrebný na školenie a testovanie AI, čím sa mesiace alebo roky zmenia na týždne, čo bolo zdôraznené na štvrtom zhromaždení AI Alliance v Madride.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyen, odvolávajúc sa na svoj prejav o stave Únie 2023, zdôraznila vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov s tromi najmodernejšími superpočítačmi – LEONARDO, LUMI a MareNostrum5. Pripravované exascale superpočítače JUPITER (Nemecko) a JULES VERNE (Francúzsko) ďalej zvýšia kapacitu Európy, najmä v oblasti vývoja modelov umelej inteligencie.

The Large AI Grand Challenge

Európska komisia a spoločný podnik EuroHPC spustili “ The Large AI Grand Challenge„, súťaž zameranú na rozvoj rozsiahlych modelov umelej inteligencie v Európe. Táto iniciatíva vyzýva európske startupy a malé a stredné podniky, aby vyvíjali modely založené na jazyku s využitím najmodernejších zariadení EuroHPC, ako sú superpočítače LUMI alebo Leonardo.

Zúčastniť sa môžu samostatné právne subjekty, ako sú MSP a startupy so sídlom v členských štátoch EÚ, ktoré sa zameriavajú na civilné aplikácie umelej inteligencie. Z výzvy sú vylúčené konzorciá a subjekty, ktoré nie sú MSP. Každý predložený model musí byť vyvinutý od základu, s najmenej 30 miliardami parametrov a musí dodržiavať optimálne pravidlá škálovania pre výpočty a veľkosť dát.

Víťazi môžu získať až 250 000 eur a značné množstvo hodín GPU na vybraných superpočítačoch na vývoj svojich modelov AI. Cieľom tejto súťaže, ktorá je otvorená od 16. novembra 2023 do 16. januára 2024, je podporiť vývoj inovatívnych modelov umelej inteligencie, zviditeľniť Európu v oblasti umelej inteligencie a podporiť využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky pri vývoji umelej inteligencie.

Okrem toho bude európska superpočítačová kapacita sprístupnená etickým a zodpovedným startupom v oblasti AI a spoločný podnik EuroHPC posilní činnosti a služby na podporu dôveryhodnej AI v Európe.

Tieto kroky sú v súlade s pracovným programom Komisie na rok 2024, ktorého cieľom je upraviť a doplniť nariadenie o spoločnom podniku EuroHPC, čím sa zabezpečí udržateľný prístup k superpočítačom pre startupy v oblasti AI. Táto iniciatíva zdôrazňuje záväzok EÚ byť lídrom v inováciách v oblasti umelej inteligencie a využiť svoje superpočítačové schopnosti na vytvorenie globálne konkurencieschopného a zodpovedného ekosystému umelej inteligencie.

Viac informácií

Zverejnené 21.11.2023, slord