Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia otvorila výzvy pracovného programu Digitálna EurópaEurópska komisia 11. mája 2023 otvorila prvý súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci hlavného pracovného programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne technológie a kompetencie v celej EÚ.

Výzvy sú určené pre :

  • podniky;
  • orgány verejnej správy; 
  • iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín.

Toto kolo investícií sa bude týkať oblasti budovania dôvery v digitálnu transformáciu v hodnote viac ako 122 miliónov EUR, z čoho :

Investovať sa bude aj do národných centier Európskeho strediska pre sledovanie digitálnych médií, ktoré prispievajú k boju proti dezinformáciám v celej Európe, do referenčného rámca EÚ pre úspory energie, ktorý uľahčí vývoj aplikácie na pomoc občanom pri znižovaní spotreby energie.

Termín na podávanie žiadostí v rámci týchto výziev je 26. september 2023 a informácie týkajúce sa žiadostí sú k dispozícii na tejto stránke.

Ďalšie výzvy v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2024 budú zverejnené koncom mája.

Viac informácií :

Zverejnené : 23. 5. 2023, slord