Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia plánuje zriadiť fórum IPCEIEurópska komisia 19. septembra 2023 oznámila, že informovala členské štáty o svojom zámere zriadiť „Spoločné európske fórum pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu“ (JEF-IPCEI).

Cieľom tohto fóra je zvýšiť efektívnosť IPCEI a identifikovať strategické technológie dôležité pre potenciálne budúce IPCEI. Spoločné európske fórum pre IPCEI by malo tiež uľahčiť výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi s cieľom definovať postupy výberu, hodnotenia a realizácie IPCEI. Nové fórum bude združovať odborníkov z členských štátov, útvarov Komisie a ďalších zainteresovaných strán vrátane zástupcov z oblasti výskumu a inovácií a zástupcov priemyslu.

Komisia navrhuje, aby sa fórum, ktorého prvé zasadnutie sa uskutoční v októbri 2023, zameralo na identifikovanie strategických technológií pre hospodárstvo EÚ, ktoré by mohli byť relevantné pre budúce IPCEI.

Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (alebo IPCEI) je mechanizmus, prostredníctvom ktorého môže byť niekoľko členských štátov za určitých podmienok oprávnených spoločne financovať rozsiahle, inovatívne a finančne vysoko rizikové projekty. Doposiaľ Komisia schválila štátnu podporu vo výške až 26,7 miliardy EUR pre šesť IPCEI. Tieto projekty musia spĺňať cieľ spoločného záujmu a prispievať k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a európskej konkurencieschopnosti.

Slovensko sa zúčastňuje štyroch zo šiestich projektov v oblasti mikroelektroniky, batérií a vodíka. Na týchto projektoch Slovensko zastupujú kľúčové spoločnosti ako Bizzcom, Continium Technologies, Semikron Elektronik, Tachyum, InoBat Auto, Energo Aqua, InoBat Energy, ZTS R&D, NAFTA a RONA.

Zverejnené 4.10.2023, slord

Viac informácii