Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia predstavila návrh rozpočtu na rok 2023Európska komisia predstavila návrh európskeho rozpočtu na rok 2023 vo výške €185.6 miliárd, ktorý bude doplnený o približne €113.9 miliárd v grantoch pod hlavičkou NextGenerationEU. Rozpočet Európskej únie bude pokračovať v mobilizácii významných investícií do podpory strategickej autonómie, prebiehajúceho ekonomického zotavovania, udržateľnosti a vzniku pracovných miest. Európska komisia bude naďalej uprednostňovať zelené a digitálne investície, ale zároveň reagovať na naliehavé potreby spôsobené aktuálnymi krízami.

V priebehu roka budú predložené dodatočné návrhy na financovanie dôsledkov vojny na Ukrajine navonok aj interne, a to na základe presnejšieho posúdenia potrieb v súlade so závermi Rady z 31. mája 2022.

Do oblastí kľúčových pre vedu, výskum a inovácie navrhuje Európska komisia prideliť:

  • €103.5 miliárd v grantoch z NextGenerationEU v rámci Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) na podporu ekonomickej obnovy a rastu v následku pandémiu koronavírusu a na vyrovnanie sa s výzvami spojenými s vojnou na Ukrajine.
  • €13.6 miliárd na výskum a inovácie, z čoho €12.3 miliárd pôjde na Horizont Európa, hlavný výskumný program Európskej únie. Ide o 11% navýšenie oproti minulému rozpočtu. Takisto obdrží dodatočných €1.8 miliardy v grantoch z NextGenerationEU.
  • €4.8 miliardy na Európske strategické investície, z ktorých €341 miliónov na InvestEU pre kľúčové priority (výskum a inovácie, dvojitá zelená a digitálna transformácia, zdravotný sektor a strategické technológie), €2.9 miliardy na nástroj „Spájame Európu“ za účelom zlepšenia cezhraničnej infraštruktúry, a €1.3 miliardy pre program Digitálna Európa, ktorý formuje európsku digitálnu budúcnosť. InvestEU obdrží takisto dodatočných €2.5 miliárd v grantoch z NextGenerationEU.
  • €3.5 miliárd pre Erasmus+ na podporu mobility a vytvorenie vzdelávacích príležitosti pre občanov.
  • €2.2 miliárd na výdavky určené pre vesmír, najmä na Európsky vesmírny program, ktorý spojí aktivity Európskej únie v tejto strategickej oblasti.
  • €1.2 miliardy sa bude venovať obranným výzvam, z ktorých €626 miliónov podporí vývoj spôsobilostí a výskum pod hlavičkou Európskeho obranného fondu (EDF), ako aj €237 miliónov na podporu vojenskej mobility. V prípade EDF sa jedná o tretinové zníženie oproti minulému roku.
  • €138 mil. eur na zabezpečené satelitné spojenia v rámci návrhu nového programu Únie pre bezpečnú pripojiteľnosť.
  • Rozpočtové prostriedky na realizáciu Európskeho aktu o čipoch v rámci programu Horizont Európa a prerozdelenie prostriedkov z iných programov.

Celý rozbor rozpočtu nájdete v tlačovom vyhlásení Európskej komisie.

Zverejnené 9.6.2022, slord