Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia prijala oznámenie pre medzinárodnú spoluprácu vo výskume a inováciách:Európska komisia 14. septembra 2014 prijala nové oznámenie „Enhancing and focusing EU international cooperation in research and innovation: a strategic approach“.

Komunikácia prestavuje novú stratégiu pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií s dôrazom na implementáciu Horizontu 2020. Súčasťou komunikácie je tiež pracovný materiál, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie a analýzy.

Závery oznámenia:

  • úplná otvorenosť programu Horizont 2020 pre účastníkov z tretích krajín, čo európskym výskumným pracovníkom umožní spolupracovať s celosvetovou špičkou,
  • cielené činnosti medzinárodnej spolupráce s rozsahom a zameraním potrebným na maximalizáciu vplyvu,
  • vypracovanie viacročných plánov spolupráce s kľúčovými partnerskými krajinami a regiónmi,
  • posilnenie partnerstva Komisie, členských štátov a príslušných zainteresovaných strán,
  • podpora spoločných zásad vykonávania medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií,
  • posilnenie úlohy Únie v medzinárodných organizáciách a multilaterálnych fórach,
  • posilnenie vykonávania, riadenia, monitorovania a hodnotenia.

Viac informácií môžete nájsť tu.