Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia schválila správu o pokroku pri vytváraní Európskeho vzdelávacieho priestoruEurópska komisia (EK) schválila 18. novembra 2022 správu o pokroku pri vytváraní Európskeho vzdelávacieho priestoru (EEA). Správa hodnotí prebiehajúce iniciatívy a trendy EÚ v oblasti pokroku pri dosahovaní cieľov na úrovni EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj stanovuje úlohy pred míľnikom v roku 2025.

40 prebiehajúcich iniciatív na úrovni EÚ zahŕňa strategické politické opatrenia, európsku stratégiu pre univerzity, ako aj projekty financované EÚ – napríklad koalíciu Vzdelávanie v oblasti klímy a nadväzujúce opatrenia vyplývajúce z prác expertných skupín – napríklad skupiny pre dezinformácie alebo investície do kvality. Vďaka spoločnému záväzku voči európskemu vzdelávaciemu priestoru Komisia považuje tieto iniciatívy za posilnenie opatrení prijatých členskými štátmi.

Odhaduje sa, že vďaka programu Erasmus+, nástroju na obnovenie a odolnosť a fondom politiky súdržnosti EÚ sa celkové výdavkyna vzdelávanie a zručnosti v rokoch 2021 až 2027 v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 strojnásobia. EK preto považuje zameranie sa na implementáciu, kvalitné investície, absorpciu a dôkladné monitorovanie pokroku zo strany členských štátov za nevyhnutné pre nadchádzajúce roky, aby sa upevnili systémové reformy a priniesli pozitívny vplyv na študentov, učiteľov, hospodárstvo a našu spoločnosť.

Na túto správu o pokroku nadviaže EK v roku 2023 strednodobým hodnotením, z ktorého vyvodí závery a posilní dynamiku na obdobie do roku 2025, keď sa má vypracovať úplná správa o dosiahnutí európskeho priestoru vzdelávania.

Správa sa zaoberá opatreniami, ako sú:

  • strategické politické iniciatívy vo všetkých sektoroch vzdelávania
  • projekty financované EÚ, ako sú učiteľské akadémie, koalícia Vzdelávanie pre klímu alebo centrá odbornej excelentnosti
  • expertné skupiny pre otázky, ako sú dezinformácie alebo investície do kvality
  • opatrenia na zvýšenie inkluzívnosti programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity

Pozadie:

Komisia a členské štáty spolupracujú na dosiahnutí svojej spoločnej vízie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ktorý by všetkým sprístupnil vysokokvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu. V nadväznosti na politickú víziu, ktorú v roku 2017 schválili vedúci predstavitelia EÚ, bol podrobný prístup stanovený v oznámení Komisie v roku 2020, po ktorom v roku 2021 nasledovali dve uznesenia Rady o strategickom rámci spolupráce, resp. o riadení.

Súčasťou správy o pokroku je aj vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2022. Obsahuje porovnanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v rámci EÚ a 27 hĺbkových správ o jednotlivých krajinách, ktoré sa zaoberajú kľúčovými výzvami a politickými reformami zameranými na dosiahnutie cieľov Európskeho vzdelávacieho priestoru v členských štátoch EÚ.

Zverejnené: 1.12.2022, slord

Viac informácií: