Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia schválila verejnú podporu až do výšky 5,2 miliardy eur pre 2. IPCEI v hodnotovom reťazci vodíkaEurópska komisia schválila verejnú podporu trinástich členských štátov vo výške až 5,2 miliardy eur na druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácií, prvého priemyselného nasadenia a výstavby príslušnej infraštruktúry v hodnotovom reťazci vodíka.

Projekt s názvom „IPCEI Hy2Use“ spoločne pripravilo a notifikovalo trinásť členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Členské štáty poskytnú až 5,2 miliardy eur z verejných zdrojov, ktoré by mali uvoľniť ďalších 7 miliárd eur v podobe súkromných investícií. V rámci IPCEI sa na 35 projektoch zúčastní 29 spoločností s pôsobnosťou v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a začínajúcich podnikov.

Očakáva sa, že IPCEI zvýši dodávky obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka, čím sa zníži závislosť od dodávok zemného plynu. V blízkej budúcnosti sa očakáva realizácia viacerých projektov, pričom rôzne veľké elektrolyzéry by mali byť v prevádzke do roku 2024 – 2026 a mnohé z inovatívnych technológií by mali byť nasadené do roku 2026 – 2027.

IPCEI Hy2Use nadväzuje na prvý IPCEI o vodíkovom hodnotovom reťazci – „IPCEI Hy2Tech„, ktorý Komisia schválila 15. júla 2022, a dopĺňa ho.

Viac informácií: Schválenie verejnej podpory pre IPCEI

Zverejnené: 30.9.2022, slord