Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia spúšťa spoločný podnik pre čipy v rámci European Chips ActEurópska komisia transformovala spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie (KDT JU) na spoločný podnik Chips (Chips JU) s cieľom posilniť európsky polovodičový ekosystém a vedúce postavenie v oblasti technológií. Podnik bude odstraňovať nedostatky v oblasti výskumu, inovácií a výroby a podporovať komercializáciu inovatívnych nápadov. Súčasťou podniku sú členské štáty EÚ vrátane Slovenska. Prvá výzva podniku bola vyhlásená s finančnými prostriedkami EÚ vo výške 1,67 miliardy EUR, ktoré by mali byť doplnené finančnými prostriedkami členských štátov a dosiahnuť výšku 3,3 miliardy EUR, ako aj ďalšími súkromnými investíciami.

Okrem toho sa konalo ustanovujúce zasadnutie Európskej rady pre polovodiče, ktorej úlohou je poskytovať Komisii poradenstvo v oblasti vykonávania Aktu o európskych čipoch a medzinárodnej spolupráce v oblasti polovodičov. Spoločný podnik pre čipy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy Chips for Europe v hodnote 15,8 miliardy EUR, sa zameria na vytvorenie inovatívnych experimentálnych liniek, platformy pre dizajn založenej na cloude, technológie kvantových čipov a siete kompetenčných centier. Slovensko tiež pripravuje vlastnú iniciatívu v tejto oblasti.

Štyri nové výzvy

Spoločný podnik vyhlásil štyri výzvy na pilotné linky (CPL) s celkovými výdavkami EÚ až do výšky 1,67 miliardy EUR. Cieľom týchto výziev je podporiť európsky polovodičový priemysel v oblasti rôznych technológií. Výzvy zahŕňajú:

Každá výzva CPL integruje tri súvisiace výzvy, ktoré zahŕňajú vyjadrenie záujmu o hosťovanie konzorcia, návrhy na integráciu a vývoj procesov a návrhy na prevádzkové činnosti pilotnej linky. Tieto návrhy sú financované v rámci programu Horizont Európa, resp. programu Digitálna Európa. Konzorcium musí splniť požadované prahové hodnoty pre všetky tri výzvy, aby bolo oprávnené na financovanie. Výzvy sa zameriavajú na vývoj špičkových polovodičových technológií, čím sa posilňuje globálne postavenie Európy v tejto oblasti. Termín na predloženie návrhov je 29. február 2024.

Prihlasovanie

Viac informácií

Zverejnené 6.12.2023, slord