Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia spúšťa štipendijný program o ČíneKomisia dnes zriadila štipendijný program o Číne, ktorého cieľom je podporiť strategickú spoluprácu s expertnými skupinami a univerzitami v otázkach súvisiacich s Čínou. Cieľom je využiť rozsiahle odborné poznatky o Číne z Európy i mimo nej a rozšíriť vedomostnú základňu o Číne v rámci Komisie.

Štipendiá budú zriadené v rámci IDEA, interného poradného orgánu Európskej komisie, ktorý zriadila predsedkyňa s cieľom poskytovať nápady a inšpiráciu pre hlavné priority vrátane geopolitiky. Štipendiá budú združovať politicky orientovaných akademických pracovníkov zo svetových think tankov a univerzít, ktorí sa špecializujú na politické, sociálne, hospodárske, digitálne, environmentálne a klimatické, bezpečnostné alebo historické otázky súvisiace s Čínou.

Štipendiá budú mať dynamickú štruktúru, pričom štipendisti budú nastupovať na obdobie od 6 do 12 mesiacov s cieľom priniesť špecifické odborné znalosti. Štipendisti budú vyberaní výlučne na základe ich renomé, kompetencií a odborných znalostí. Štipendiá budú platené a na každé obdobie bude ponúknutých maximálne 15 štipendií.

Viac informácií:

  • Miriam Garcia Ferrer – Tel.: +32 2 299 90 75
  • Claire Joawn – tel.: +32 2 295 68 59

Zverejnené 26.1.2023, slord