Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia spustila Cenu EÚ pre šampiónov v oblasti rodovej rovnostiG20 performance on gender equality - The Global Governance Project

Európska komisia 14. júla 2022 spustila Cenu EÚ pre šampiónov v oblasti rodovej rovnosti. Touto novou cenou sa oceňujú akademické a výskumné organizácie, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky pri zavádzaní opatrení v oblasti rodovej rovnosti.

Zámerom tohto nového systému udeľovania cien je presadzovať inkluzívne plány a politiky v oblasti rodovej rovnosti v rámci nového Európskeho výskumného priestoru. Bude dopĺňať a posilňovať požiadavku mať plány rodovej rovnosti (GEP) ako kritérium oprávnenosti pre organizácie vysokoškolského vzdelávania a výskumné organizácie, ktoré sa uchádzajú o podporu v rámci programu Horizont Európa.

Prihlášky do tohto prvého ročníka novej ceny EÚ pre šampiónov v oblasti rodovej rovnosti môžu podávať vysokoškolské inštitúcie a výskumné organizácie z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa do 13. októbra 2022.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • Šampióni v oblasti udržateľnej rodovej rovnosti: Organizácie, ktoré môžu preukázať významné a trvalé výsledky činnosti a vysokú úroveň dosiahnutých výsledkov prostredníctvom realizácie svojej GEP;
  • Nováčikovia v oblasti rodovej rovnosti: Organizácie, ktoré nedávno začali implementovať GEP a môžu preukázať najväčší pokrok v jeho implementácii a dosiahnuté výsledky;
  • Inkluzívni šampióni v oblasti rodovej rovnosti: Organizácie, ktoré vypracovali najinovatívnejší inkluzívny GEP, ktorý sa zaoberá prelínaním s inými sociálnymi kategóriami, ako je etnický pôvod, sociálny pôvod, sexuálna orientácia a rodová identita (LGBTI+) alebo zdravotné postihnutie.

Kandidáti sa môžu prihlásiť len do jednej z týchto troch kategórií. Celkovo budú udelené 4 ceny, pričom dvaja víťazi budú ocenení v prvej kategórii, jeden víťaz v druhej kategórii a jeden víťaz v poslednej kategórii. Každý víťaz získa 100 000 eur.

Viac informácií:

Zverejnené 19.7.2022, slord