Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia spustila prieskum s cieľom vyhodnotiť politický rámec ERAFirst Thoughts on the New European Research Area - Science Europe

Európska komisia spustila online prieskum na podporu prebiehajúcej štúdie, ktorá má za úlohu vyhodnotiť politický rámec/ monitorovací mechanizmus Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Medzi ciele štúdie patria:

  • Vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti politického rámca Európskeho výskumného priestoru v rokoch 2015 – 2020, vrátane monitorovacieho systému a jeho úlohy pri podporovaní činnosti ERA na vnútroštátnej úrovni, ako aj pri stimulácii politických reforiem v členských štátoch EÚ;
  • Pomoc Európskej komisii, členským štátom a zainteresovaným stranám pri navrhovaní a spoluvytváraní budúceho politického rámca ERA;
  • Predkladanie dôkazmi podložených návrhov a odporúčaní, ktoré sa týkajú nového systému monitorovania a ukazovateľov ERA/hodnotiacej tabuľky ERA.

Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná široká účasť relevantných zainteresovaných strán vrátane:

  • národných a regionálnych politických zástupcov pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií;
  • národných, sektorových združení a združení na úrovni EÚ, zameraných na vedu, výskum a inovácie a vysokoškolské vzdelávanie (vrátane univerzít).

Ak patríte medzi jednu z týchto zainteresovaných strán a chcete prispieť k zlepšeniu riadenia ERA, online prieskumu sa môžete zúčastniť na tomto odkaze. Urobiť tak môžete do 24. mája 2021.

Prieskum bude doplnený ďalšími nástrojmi na zber údajov (napr. teoretický výskum, osobné rozhovory).

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Zverejnené 9.4.2021, slord