Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia spustila verejné konzultácie k Zelenej knihe o starnutí populácieEurópska komisia predstavila dňa 27. januára Zelenú knihu o starnutí populácie (Demographic change in Europe – green paper on ageing) ktorá má za cieľ začať rozsiahlu politickú diskusiu o problémoch ale aj príležitostiach, ktoré starnutie populácie pre EÚ predstavuje. Zelená kniha je reakciou na Správu o vplyve demografických zmien v EÚ, ktorú zverejnila Európska komisia v júni 2020 a v ktorej zhodnotila hlavné výzvy súvisiace so starnutím v EÚ.

Zelená kniha ukazuje ako súčasný demografický trend ovplyvní európske hospodárstvo a spoločnosť a identifikuje otázky, na ktoré je potrebné sa pri reakcii na demografické zmeny zamerať. Cieľom dokumentu je tiež vytvoriť rámec pre diskusiu o starnutí populácie tým, že uvádza rýchlosť a rozsah demografických zmien v našej spoločnosti a dopad, ktorý tieto zmeny majú na naše politiky.

Témami rozsiahlej diskusie, ktoré pokrývajú aj mnohé oblasti výskumu, sa venujú rôznym aspektom od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie zdravotníckych systémov a starostlivosti o seniorov. Zelená kniha zdôrazňuje potrebu väčšej pracovnej sily, čo vytvára príležitosť pre tvorbu nových pracovných miest a zároveň poukazuje na dopad starnutia na profesionálnu dráhu, blahobyt, dôchodky, sociálnu ochranu a produktivitu. S tým úzko súvisí aj agenda legálnej migrácie a integrácie, ktorá má pomôcť vyriešiť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Výsledky diskusie k starnutiu majú pomôcť určiť, akú podporu ľudia, regióny a komunity potrebujú. Komisia na ich základe zváži možnú politickú reakciu, ktorá by posilnila úsilie členských štátov a regiónov pri riešení otázok súvisiacich so starnutím populácie.

Komisia zaradila demografiu medzi priority politického programu EU. Zelená kniha o starnutí je prvým konkrétnym výstupom a zahajuje debatu o hlavných otázkach súvisiacich so starnutím obyvateľstva v Európe. Po nej bude nasledovať dlhodobá vízia pre rurálne oblasti, ktorá se bude rovnako zaoberať otázkou vyľudňovania.

Zelená kniha nie je legislatívnym dokumentom a cieľom je podpora členských štátov a regiónov pri príprave ich vlastných opatrení zameraných na riešenie problému starnutia.

Verejná konzultácia bude prebiehať elektronicky v dátumoch od 27. januára do 21. apríla 2021.