Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou spustila iniciatívu „EU Blue Champions“Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať a finančne podporiť 20 inovatívnych projektov v rámci modrého hospodárstva, ktoré sú v súlade s misiou EÚ „Obnovme naše oceány a vody„. Vybrané projekty by mali prispieť k obnove morských a sladkovodných ekosystémov, eliminácii znečistenia a dekarbonizácii modrého hospodárstva.

Iniciatíva sa zameriava predovšetkým na inovátorov a navrhovateľov projektov v sektore modrého hospodárstva. Patria sem startupy a MSP, ktoré aktívne pracujú na projektoch súvisiacich s danými témami. Schéma je vhodná najmä pre podniky, ktoré už vzbudili počiatočný záujem investorov a chcú rozšíriť svoju činnosť o značné investície. Je určená pre projekty, ktoré preukazujú silný potenciál pozitívneho vplyvu na životné prostredie a sú v súlade s ambicióznymi cieľmi misie EÚ „Obnovme naše oceány a vody„.

Projekty, musia spĺňať kritériá, akým je minimálna výška investícií viac ako 15 miliónov EUR (z čoho EIB môže financovať až 50 %) a zároveň musia mať udržateľný a jasný podnikateľský plán. Predkladatelia projektov môžu svoje návrhy predkladať poradenskému tímu EIB do 31. januára 2024. Predloženie však nezaručuje financovanie alebo poradenskú podporu EIB.

Misie EÚ, ktoré sú súčasťou programu Horizont Európa, sa zameriavajú na združovanie zdrojov na významné iniciatívy, ako je obnova stavu oceánov a vôd do roku 2030. BlueInvest, podporovaný Európskym fondom pre námorníctvo, rybárstvo a akvakultúru, sa snaží zlepšiť prístup k financovaniu pre podniky v modrom hospodárstve. Poradenské služby skupiny Európskej investičnej banky ponúkajú finančné a technické odborné znalosti na podporu prípravy a realizácie projektov.

Viac informácií

Zverejnené 5.12.2023, slord