Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vyhlásila držiteľov individuálnych grantov v rámci MSCAV rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) bolo prostredníctvom Individuálnych štipendií (IF) vybraných 1 630 skúsených výskumných pracovníkov, ktorí získajú finančné prostriedky v celkov výške 328 miliónov EUR. Medzi vybranými držiteľmi grantu sú aj výskumní pracovníci z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave.

Európska únia podporí 1 630 skúsených postdoktorandských výskumných pracovníkov pôsobiacich na špičkových univerzitách, vo výskumných organizáciách ale aj v súkromnom sektore či MSP v Európe a vo svete. Výskumní pracovnici získajú celkovo 328 miliónov EUR.

Vybraní žiadatelia budú pracovať na výskumných projektoch, ktoré sa zameriavajú na také globálne výzvy, akými sú zmena klímy, zdravie a migrácia. Financované projekty budú taktiež riešiť oblasti týkajúce sa misií EÚ v rámci programu Horizont Európa vrátane rakoviny, inteligentných miest, zdravej pôdy a oceánov.

Ďalších 46 štipendií získajú vynikajúci vedci v rámci tzv. Widening Fellowship. Pilotná schéma tohto typu grantu už úspešne podporila účasť vedkýň a vedcov z krajín s nižšou výskumnou výkonnosťou v programe H2020.

Program, ktorý sa vyznačuje prístupom „bottom-up“, umožňuje výskumným pracovníkom pracovať na projektoch vo všetkých výskumných oblastiach a zároveň absolvovať školenie a dohľad, aby si zdokonalili svoje schopnosti a zlepšili kariérne možnosti. Individuálne štipendiá v rámci MSCA podporujú vynikajúcich postdoktorandov z Európy i mimo nej a to prostredníctvom medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility a sú nevyhnutnou súčasťou európskeho výskumného priestoru (ERA).

Táto výzva je konečnou výzvou v rámcovom programe EÚ Horizont 2020, avšak MSCA bude pokračovať aj v rámcovom programe Horizon Europe. V rámci Horizon Europe MSCA bude pokračovať prostredníctvom MSCA Postdoctoral Fellowships.

Viac informácií o individuálnych štipendiách MSCA nájdete tu.

Sledujte MSCA na Twitteri

Sledujte MSCA na Facebooku