Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zhodnotila novú Európsku inovačnú agendu a predstavila spustenie novej iniciatívyEurópska komisia prijala v júli 2022 novú Európsku inovačnú agendu, ktorá má za cieľ uvoľniť inovačný potenciál Európy a zabezpečiť tak jej vedúcu úlohu na globálnej inovačnej scéne. Agenda podporuje deep-tech startupy, ktoré nám pomôžu zvládnuť dvojitý zelený a digitálny prechod. Deep-tech sa vzťahuje na tie startupy, ktorých obchodný model je založený na špičkových inováciách v oblasti techniky alebo na významnom vedeckom pokroku. Európska únia si kladie za cieľ byť miestom, kde tie najväčšie talenty pracujú ruka v ruke s najlepšími firmami.

V Európskej inovačnej agende bolo stanovených 25 cielených opatrení v rámci piatich hlavných iniciatív.

  1. Financovanie rozširujúcich sa podnikov;
  2. Umožnenie vzniku inovácií vytvorením priestorov na experimentovanie a verejným obstarávaním;
  3. Urýchlenie a posilnenie inovácií v európskych inovačných ekosystémoch v celej EÚ;
  4. Podpora, prilákanie a udržanie talentov v oblasti špičkových technológií;
  5. Zlepšenie nástrojov na tvorbu politiky.

Takmer o rok neskôr výkonná viceprezidentka EK Margrethe Vestager (A Europe Fit for the Digital Age) na konferencii o deep-tech podnikaní zhodnotila  pokrok v agende. V rámci agendy bolo 9 opatrení implementovaných a 16 opatrení stále prebieha. Medzi prebiehajúcimi opatreniami sú napríklad iniciatíva Deep Tech Talent alebo regionálne inovačné údolia, o ktorých sme Vás nedávno informovali na našej stránke.

Európska komisia zahájila novú iniciatívu

Okrem iného oznámila spustenie iniciatívy EIC Scale Up 100, ktorej cieľom je identifikovať, zviditeľniť a podporiť rast 100 sľubných európskych deep-tech firiem s potenciálom stať sa jednorožcami (mladá technologická firma s trhovou hodnotou 1 miliardy USD). Budúci šampióni v deep-tech budú vybraní medzi najúspešnejšími prijímateľmi finančných schém EIC a iných vnútroštátnych a európskych inovačných programov.

Do akcie sa zapoja vybrané spoločnosti v rámci EIC Scaling Club – siete minimálne 400 kvalitných aktérov ekosystému, ktorú tvorí:

  • 100 najaktívnejších investorov vrátane rizikového kapitálu, rastových a vládnych fondov;
  • 100 najvýznamnejších spoločností s ich inovačnými, rizikovými alebo vývojovými jednotkami;
  • 100 agentúr, klastrov a médií, ktoré podporujú škálovanie v členských štátoch, regiónoch alebo odvetviach;
  • 100 nezávislých mentorov so skúsenosťami a vzťahmi na úrovni správnych rád spoločností so stupňovitým rozvojom.

Viac informácií:

Zverejnené: 8.6.2023, slord