Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zhodnotila vplyv ruskej invázie na inovácie v priestore EÚEurópska komisia nedávno uverejnila pracovný dokument, ktorý vypracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie (RTD).

Pod názvom Výskum a inovácie EÚ a invázia na Ukrajinu – najviac zasiahnuté oblasti.

V štúdii sa skúma vplyv vojny na rôzne európske kľúčové oblasti:

  • Vplyv na vedu.
  • Vplyv na inovatívne spoločnosti.
  • Vplyv na výskum a inovácie súvisiace s obranou a bezpečnosťou.
  • Vplyv na spoločnosť.

Pre oblasť vedy a výskumu je dôležitou otázkou rozpad vedeckej spolupráce a s tým súvisiaci pokles profesionálnych skúseností.

Kapitola o vplyve na inovatívne podniky sa zaoberá hospodárskou nestabilitou a štrukturálnymi zmenami.

Vplyv na spoločnosť odráža témy ako ohrozenie realizácie Zelenej dohody, narušenie dodávateľských reťazcov alebo zvýšený spoločenský tlak v dôsledku rastúcej inflácie

Pokiaľ ide o obranu a bezpečnosť, apeluje sa na rastúcu potrebu výskumu a inovácií v oblasti bezpečnosti, ako aj aspektov a výziev kybernetickej vojny.

Viac informácií:

Znenie štúdie

Zverejnené 03.05.2022, slord