Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zintenzívňuje podporu zdravého životného štýluEurópska komisia 23. septembra 2021 spustila kampaň HealthyLifestyle4All na podporu zdravého životného štýlu pre všetkých, naprieč generáciami a sociálnymi skupinami. Cieľom je zlepšiť zdravie a pohodu Európanov.

Kampaň HealthyLifestyle4All má 3 ciele:

  • Zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle u všetkých generácií;
  • Podporovať ľahší prístup k športu, fyzickej aktivite a zdravej výžive s osobitným dôrazom na inklúziu a nediskrimináciu s cieľom osloviť a zapojiť znevýhodnené skupiny;
  • Podporovať globálny prístup vo všetkých politikách a odvetviach, ktorý spája potraviny, zdravie, pohodu a šport.

Do tejto dvojročnej kampane, spájajúcej šport a aktívny životný štýl so zdravotnou, potravinovou a inou politikou, sa zapája občianska spoločnosť, mimovládne organizácie, vnútroštátne, miestne a regionálne orgány a medzinárodné subjekty. Všetky zúčastnené organizácie môžu predložiť záväzok konkrétnych opatrení v online nástenke s prísľubmi (Pledge Board).

Svoj príspevok už predložilo niekoľko krajín a organizácií EÚ, napríklad Medzinárodný a Európsky olympijský výbor, Svetová antidopingová agentúra (WADA), Medzinárodná federácia školského športu, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), Únia európskych futbalových zväzov (UEFA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a očakáva sa, že ich bude ešte oveľa viac.

Komisia, ako koordinátor kampane, bude v nasledujúcich 2 rokoch realizovať niekoľko opatrení, okrem iného aj zvýšenie financovania projektov na podporu zdravého životného štýlu v rámci programov Erasmus+, Horizon Europe a EU4Health.

Viac informácií nájdete tu a tu.

Mohol by vás ešte zaujímať Plán boja proti rakovine pre Európu, o ktorom nájdete viac informácií tu.

Zverejnené 4.10.2021, slord