Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zriadila laboratórium pre geografiu energetiky a priemysluEurópska komisia zriadila nový online nástroj, ktorý poskytuje geopriestorové informácie pre spoločnosti a projektantov infraštruktúry.

Energy and Industry Geography Lab je mapové rozhranie, ktoré umožňuje online správu, vizualizáciu a analýzu údajov týkajúcich sa energetiky a priemyslu. Tiež pomáha tvorcom politík plánovať kľúčové zmeny potrebné na dekarbonizáciu hospodárstva.

Laboratórium ukazuje, kde možno nájsť čistú energiu, či je k dispozícii potrebná infraštruktúra alebo či je k dispozícii pozemok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie. Umiestňuje aj sociálno-ekonomické informácie a ponúka výhľadové možnosti, keďže obsahuje geopriestorové údaje z prác Komisie a tretích strán na scenároch.

Vznik laboratória bol oznámený v aktualizácii priemyselnej stratégie uverejnenej v máji minulého roka. Laboratórium vyvinulo Spoločné výskumné centrum (JRC) v spolupráci s príslušnými priemyselnými odvetviami. Podporí rozvoj cesty prechodu a spoločného plánu priemyselných technológií pre ekosystém energeticky náročných odvetví.

Viac informácií nájdete tu.

Bezplatný prístup do laboratória pre geografiu energetiky a priemyslu je k dispozícii tu.

Zverejnené 15.12.2021, slord