Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila dve nové správy o výskumných projektoch zameraných na pôdu a potravinySpoločné výskumné centrum Európskej komisie zverejnilo 4. decembra 2023 správu s názvom „Štyridsať rokov výskumu pôdy financovaného Európskou komisiou: Trendy a budúcnosť. Systematický prehľad výskumných projektov“.

V správe sa uvádza, že  Európska únia vynaložila obrovské úsilie na podporu výskumu pôdy v minulosti a aj v blízkej budúcnosti. Za posledných 40 rokov EÚ financovala viac ako tisíc výskumných projektov súvisiacich s pôdou v celkovej výške približne jednej miliardy eur. Približne rovnaká suma je vyčlenená na nasledujúcich sedem rokov v rámci misie Dohoda o pôde pre Európu v programe Horizont Európa.

Správa ukazuje, že EÚ výrazne investovala do rozvoja integrovaných poznatkov o vzťahoch medzi funkciami pôdy a ekosystémovými službami a o tom, ako ľudské činnosti ovplyvňujú zdravie pôdy. Pridáva užitočné informácie o financovaní EÚ a politikách súvisiacich s ochranou, udržateľným riadením a obnovou zdravia pôdy.

Správa tiež uvádza,  že v priebehu rokov sa celkový rozpočet vyčlenený na následné rámcové programy pre výskum neustále zvyšoval, čo sa odráža aj vo zvyšovaní financovania výskumu v oblasti vedy o pôde.

Viac ako 60 % európskych pôd je nezdravých a vedecké dôkazy ukazujú, že sa to ešte zhoršuje. S cieľom riešiť kľúčové hrozby pre pôdu, Európska únia 5. júla 2023 navrhla nový zákon o monitorovaní pôdy na ochranu a obnovu pôdy a zabezpečenie jej udržateľného využívania. Vzhľadom na zvýšenú politickú pozornosť pôde v EÚ je analýza výskumu pôdy obzvlášť dôležitá.

Misia Dohoda o pôde pre Európu s rozpočtom vo výške jednej miliardy eur na sedem  rokov bude financovať výskum a inovácie s cieľom chrániť a obnovovať pôdu v Európe a mimo nej. Pôdne observatórium EÚ – EU Soil Observatory (EUSO), ktoré tento výskum vykonalo, spolupracuje s touto misou, riadi jej výskumný program a zabezpečuje súlad medzi EUSO a rozvojom výskumu pôdy v EÚ. Nakoniec sa EUSO stane úložiskom výstupov výskumných projektov pôdnej misie.

Strategické iniciatívy pre udržateľné potravinové systémy

Druhá správa s názvom „Výskum a inovácia potravín 2030 – cesty pre akciu 2.0“, ktorú vydalo v decembri 2023 Generálne riaditeľstvo pre vedu a inovácie Európskej komisie je aktualizáciou iniciatívy Európskej komisie Food 2030, ktorá slúži ako kompas pre budúce úvahy o politikách výskumu a inovácií. Táto iniciatíva je realizovaná  prostredníctvom programu Horizont Európa.

Správa načrtáva jedenásť strategických riešení, kde výskum a inovácie môžu hmatateľne priniesť vedľajšie výhody v oblastiach, ako je výživa, klíma, obeh a rozvoj komunity, od miestnej po medzinárodnú úroveň:

  • Riadenie zmeny potravinových systémov
  • Potraviny z oceánov a sladkovodných zdrojov
  • Alternatívne bielkoviny na zmenu stravy
  • Plytvanie potravinami a potravinové systémy efektívne využívajúce zdroje
  • Svet mikrobiómov
  • Výživa a udržateľná zdravá strava
  • Systémy bezpečnosti potravín budúcnosti
  • Potravinové systémy v Afrike
  • Dáta a digitálna transformácia
  • Potravinové systémy s nulovým znečistením

Správa zdôrazňuje nevyhnutnosť prijatia systémového, interdisciplinárneho a transdisciplinárneho prístupu k výskumu a inováciám na dosiahnutie úspechu a zvýšenie vplyvu.

Zverejnené  15.12. 2023, slord