Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila výsledky verejnej konzultácie o inovačnom programe EÚ-AfrikaEurópska komisia uverejnila správu o zisteniach z verejnej online konzultácie k pracovnému dokumentu programu inovácií Africkej únie (AÚ) a Európskej únie (EÚ). Inovačný program AÚ a EÚ je nová,  pripravovaná iniciatíva, ktorej cieľom je podporiť premietnutie výskumných a inovačných aktivít do hmatateľného pozitívneho vplyvu v praxi. Predbežnú pracovnú verziu inovačnej agendy vypracovali v roku 2021 Komisie AÚ a EÚ spolu s ich členskými štátmi.

V roku 2022 sa začal konzultačný proces so zainteresovanými stranami, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu a podnety od občanov a organizácií k pracovnému dokumentu programu inovácií AÚ – EÚ prostredníctvom verejnej online konzultácie a podujatia so zainteresovanými stranami, ktoré sa uskutoční 23. a 24. novembra 2022 v Nairobi v Keni.

Na základe spätnej väzby získanej v rámci konzultácií sa inovačný program EÚ a AÚ celkovo veľmi pozitívne hodnotil a podporili sa v ňom navrhované ciele a opatrenia. Respondenti zdôraznili potrebu stavať na dobrých výsledkoch, ktoré sa už dosiahli v rámci spoločnej spolupráce medzi AÚ a EÚ v oblasti výskumu a inovácií (R&I), ale aj dôležitosť inkluzívnej spolupráce medzi jednotlivými sektormi od koncepcie až po fázy realizácie. Veľmi často sa spomínala potreba posilniť kapacity, pokiaľ ide o infraštruktúru, odbornú prípravu (vrátane výmeny zamestnancov a študentov) a financovanie. Okrem toho respondenti zdôraznili význam monitorovania a hodnotenia výsledkov na zabezpečenie úspešného vykonávania programu.

Konečná verzia inovačného programu EÚ a AÚ bude predložená na schválenie v prvom štvrťroku 2023.

Viac informácií: Zverejnenie výsledkov programu EÚ-Afrika

                          Správa o výsledkoch konzultácie o dokumente programu EÚ a AÚ

Zverejnené: 2.11.2022, slord