Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie predstavuje užší zoznam kandidátiek na ocenenie 2022 Women Innovators a Rising InnovatorsEurópska rada pre inovácie (EIC) predstavila 14 finalistiek ceny EÚ pre inovátorky na rok 2022. Ide o ocenenie žien, ktoré sú zodpovedné za najprelomovejšie inovácie v Európe, od boja proti zmene klímy až po liečbu najsmrteľnejších chorôb na svete.

Súťaž financuje EIC v rámci programu Horizont Európa. Tri ceny v hodnote 100 000 eur budú udelené najinšpiratívnejším inovátorkám. Okrem toho pri príležitosti Európskeho roka mládeže udelí EÚ ďalšie tri ceny v hodnote 50 000 eur každú nádejným začínajúcim inovátorom mladším ako 35 rokov.

Osem finalistiek, ktoré súťažia v kategórii Inovátorky, sú:

 • Rocío Arroyo (Španielsko), spoluzakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti AMADIX, ktorá poskytuje personalizované medicínske riešenia na diagnostiku rakoviny.
 • Dr. Ciara Clancy (Írsko), zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Beats Medical, ktorá vyvíja technologické riešenia na riešenie pohybových symptómov spojených s Parkinsonovou chorobou.
 • Dr. Lorena Diéguez, Dr. Sara Abalde-Cela a Paulina Piairo (Portugalsko), spoluzakladateľky a generálna riaditeľka, technická riaditeľka a prevádzková riaditeľka spoločnosti RUBYnanomed, ktorá vyvíja neinvazívne zariadenie na monitorovanie progresie rakoviny.
 • Dr. Ninna Granucci (Francúzsko), spoluzakladateľka a prezidentka spoločnosti Green Spot Technologies, ktorá vyrába potravinové prísady určené na recykláciu odpadu.
 • Natalia Tomiyama (Nemecko), spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti NÜWIEL, ktorá vyrába prívesy na bicykle s elektronickým pohonom.
 • Mária Virčíková (Slovensko), spoluzakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti MATSUKO, ktorá vyvíja aplikáciu holografickej prítomnosti na pohlcujúcu komunikáciu.

V kategórii Rising Innovators (pre mladých do 35 rokov) súťaží šesť finalistov:

 • Zarah Bruhn (Nemecko), spoluzakladateľka a generálna riaditeľka sociálneho podniku socialbee, ktorý sa venuje podpore spoločností pri zamestnávaní utečencov.
 • Niamh Donnelly (Írsko), spoluzakladateľka a CRO spoločnosti Akara Robotics, ktorá vyvíja robotické riešenia určené na dezinfekciu nemocničných izieb.
 • Dr. Alicja Dzieciol (Poľsko), spoluzakladateľka a riaditeľka spoločnosti SilviBio, ktorá vyvíja nové produkty na minimalizáciu škodlivých účinkov nedostatku vody na semená a sadenice stromov.
 • Iva Gumnishka (Bulharsko), zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Humans in the Loop, sociálneho podniku spájajúceho komunity postihnuté konfliktom s digitálnymi pracovnými príležitosťami.
 • Victoria Mandefield (Francúzsko), zakladateľka a generálna riaditeľka sociálneho podniku Solinum, ktorý vyvíja digitálny nástroj odkazujúci na všetky služby, iniciatívy a zdroje užitočné pre ľudí v núdzi.
 • Dr. Mehak Mumtaz (Portugalsko), spoluzakladateľ a prevádzkový riaditeľ spoločnosti iLoF, ktorá vyvíja prelomovú platformu umelej inteligencie na urýchlenie budúcnosti personalizovaného objavovania a vývoja liekov.

Víťazky Ceny EÚ pre inovátorky 2022 budú vyhlásené na samite EIC (7. – 8. decembra 2022) spolu s ocenením Európske hlavné mesto inovácií a Európskou cenou za inovačné obstarávanie.

Pozadie:

V Európe dnes tri štvrtiny startupov zakladajú muži, zatiaľ čo len 8 % zakladajú čisto ženské tímy. Dosiahnutie Únie rovnosti, ktorá podporuje rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach života, je jednou z hlavných priorít Európskej komisie (EK). Komisia spolupracuje s členskými štátmi a krajinami pridruženými k programu Horizont Európa s cieľom prekonať prekážky v podnikaní žien a pomôcť vytvoriť spravodlivé, inkluzívne a prosperujúce inovačné ekosystémy v Európe.

Cena EÚ pre ženy inovátorky, ktorá sa po prvýkrát udeľovala v roku 2011, je oslavou podnikateliek, ktoré stoja za inováciami meniacimi pravidlá hry. Týmto spôsobom sa EÚ snaží zvýšiť povedomie o potrebe väčšieho počtu inovátoriek a vytvoriť vzory pre ženy a dievčatá na celom svete.

Cena sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh. Cenu riadi Európska rada pre inovácie (EIC) a Výkonná agentúra pre MSP a víťazky vyberá nezávislá odborná porota.

Od roku 2011 získalo cenu EÚ pre ženy inovátorky viac ako 30 vedkýň a podnikateliek a ďalších 100 žien sa dostalo do finále. Stali sa vzorom pre ženy a dievčatá, prelomili bariéry a zmenili názor na ženy vo vedúcich pozíciách.

Viac informácií: Európska rada pre inovácie predstavuje užší zoznam kandidátiek na ocenenie 2022 Women Innovators a Rising Innovators

Zverejnené:29.11.2022, slord