Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie: rozpočet a oficiálny pracovný program na rok 2021Európska komisia zverejnila pracovný program pre Európsku radu pre inovácie (EIC), ktorá podporí najambicióznejšie inovácie, ktoré majú potenciál zmeniť svet, ako ho poznáme. Na schémy EIC Accelerator, EIC Pathfinder a EIC Transition je vyčlenených vyše 1,5 miliardy.

Prehľad schém, ktoré budú tento rok financované prostredníctvom EIC:

Viac informácií:

Zdroj: InnoNews.blog