Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie spúšťa podnikateľský program Tech to MarketEurópska rada pre inovácie (EIC) spúšťa program EIC Tech to Market Entrepreneurship & Venture Building na podporu inovátorov z EIC Pathfinder a EIC Transition pri ich prechode z laboratória na trh. Vďaka komplementárnym prístupom Entrepreneurship and Venture Building budú môcť účastníci tohto programu získať podnikateľské znalosti a zručnosti a konkrétnu podporu pri budovaní začínajúceho podniku.

S cieľom lepšie slúžiť príjemcom EIC je program rozdelený na dve časti:

  • Tech to Market Entrepreneurship bude poskytovať kurzy odbornej prípravy a rozvoja, ktoré pomôžu výskumným pracovníkom v oblasti podnikania získať rozhodujúce znalosti na vývoj inovácií založených na hlbokých technológiách a poskytnú podporu pri vytváraní silnej hodnotovej ponuky a životaschopného obchodného modelu
  • Tech to Market Venture Building bude na základe individuálneho prístupu a agilným spôsobom podporovať využívanie sľubných výsledkov výskumu na budovanie nových podnikov. Poslaním EIC Venture Builder je pomáhať pri budovaní začínajúcich podnikov vrátane služieb od identifikácie sľubných podnikateľských nápadov až po vytvorenie a rozvoj podniku

Európska komisia má aktuálne výzvu na vyjadrenie záujmu pre expertov, ktorý by sa zúčastnili tohto programu a pomohli tak vedcov a podnikateľom doviesť ich produkt až na trh.

Čo získate ako expert?

  • Zoznámenie sa s najinovatívnejšími technológiami vyvíjanými v Európe a účasť na overovaní ich trhového potenciálu;
  • Priamy prístup k budúcim podnikom a možnosť stať sa klientmi, partnermi alebo investormi;
  • Nájsť riešenia pre výzvy svojich organizácií;
  • Zapojiť sa do procesu budovania podniku (ako mentori, odborníci na trh, analytici alebo dodávatelia) s výskumníkmi a podnikateľmi, ktorí získali prístup k vysoko konkurenčným grantom EIC;
  • Komunikovať s vysokými predstaviteľmi EIC a prispievať k novým vznikajúcim európskym technológiám a vyvíjaným inovačným stratégiám;

Vyjadriť svoje záujem je možné na tomto odkaze.

Ku tomuto novému programu sa uskutoční online informačný seminár 15.3.2023. Registrovať sa je možné na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zverejnené 24.2.2023, slord