Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie získala ďalších 150 miliónov EUR na financovanie priekopníckych riešení pre boj s COVID-19€17.5 million in financing for innovative companies under the ...

Pilotná schéma EIC Accelerator Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC) bola posilnená o 150 miliónov EUR s účelom podporiť priekopnícke inovácie v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2. Dodatočná
suma bude financovať najlepšie začínajúce a tiež malé a stredné
podniky, ktoré si podali žiadosť o financovanie do stanovenej marcovej uzávierky.

Komisia taktiež udelí osobitné ocenenia kvality Seals of Excellence
vybraným vysoko kvalitným žiadostiam o financovanie týkajúcim sa boja
proti pandémii COVID-19, ktoré nie je možné financovať ani z dodatočných
150 miliónov EUR. Spoločnosti, ktoré získajú podporu od EIC, budú vyhlásené koncom mája.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla:
V
EIC je naším cieľom byť flexibilnými, prispôsobivými a rýchlymi,
rovnako, ako podnikatelia, ktorým slúžime a ktorých podporujeme.
Reakcia, ktorou sme navýšili schému financovania EIC Accelerator pre
projekty týkajúce sa koronavírusu, vznikla v priebehu pár týždňov a
ukazuje, ako rýchlo vieme konať v naliehavých časoch. Dokazuje to našu
silnú podporu špičkovým podnikateľom a spoločnostiam v ich nevyhnutnej
práci pri poskytovaní riešení pri boji proti koronavírusu
.“

Týchto
dodatočných 150 miliónov EUR, ktoré boli schválené v revidovanom
pilotnom pracovnom programe EIC, je osobitne určených spoločnostiam
s prelomovými inováciami pri boji s koronavírusom. Pripočítajú sa k
164 miliónom EUR, ktoré boli Európskou komisiou schválené už 25. marca
2020 a ktoré sa použijú na podporu širokého spektra priekopníckych
inovácií.

V
marci sa do pilotného projektu EIC Accelerator zapojilo rekordných
približne 4.000 start-upov a malých a stredných podnikov. Viac než 1.000
z nich pritom ponúkalo inovácie týkajúce sa prepuknutia pandémie
koronavírusu. Hodnotenie externými hodnotiteľmi všetkých žiadostí bolo
ukončené a najvyššie hodnotené aplikácie boli pozvané na osobný pohovor.
Osobné pohovory prebehnú od 11. do 15. mája 2020.

Celý článok nájdete tu.

Podpora pre start-upy a malé a stredné podniky je súčasťou spoločnej reakcie EÚ na pandémiu COVID-19, Coronavirus Global response, ktorú riadi Európska komisia. Viac o nej sa dočítate v našom článku tu

Návod, kde hľadať centralizované informácie o európskom výskume a inováciách v čase koronavírusu nájdete tu.